Czego uczy nas historia Noego?

Historia Noego jest jednym z powszechnie znanych fragmentów Biblii. Jest chętnie czytana dzieciom co sprawia, że zdarza się pomijanie wielu odniesień, które powinny przyciągać uwagę chrześcijan. Jakie nauki płyną ze starotestamentowej historii, w której centralnym zdarzeniem jest potop?

Wyjaśnij co to znaczy, że religia państw starożytnego wschodu miała politeistyczny charakter

Politeizm to wiara w wielu bogów. Religie oparte na tej podstawie wywodzą się głównie ze starożytnego wschodu. Do wierzeń politeistycznych można zaliczyć m.in powszechnie znany buddyzm, czy hinduizm. Jednak do tego katalogu należą też nieco mniej oczywiste odłamy religijne – chociażby Dżinizm czy religia Ariów indyjskich. Czym charakteryzują się religie politeistyczne państw starożytnego wschodu?

Religia grecka jako religia obywatelska

Religia zajmowała istotne miejsce w życiu starożytnych greków. Budowali oni okazałe świątynie, poświęcali czas na modlitwę i przestrzegali boskiego prawa. Wszystkie te czynności podejmowali po to, aby zyskać bożą pomoc oraz ochronę. System religii greckiej określany jest przymiotnikiem „obywatelski”. Co to oznacza?

Abraham – kim był, czego nas uczy?

Historia Abrahama znajduje się w Księdze Rodzaju. Ten starotestamentowy fragment zawiera wiele fundamentalnych prawd, które w swoim życiu powinni realizować również współcześni chrześcijanie. Choć może się wydawać, że Stary Testament nie ma adekwatnego związku z dzisiejszymi realiami, historia Abrahama ma charakter dość uniwersalny. Czego można nauczyć się z jego życiorysu?

Prorok Jonasz – kim był, jakie znaczenie dla nas ma jego historia?

Jonaszowi poświęcona została cała księga znajdująca się w Starym Testamencie. Jego historia zajmuje jedynie cztery rozdziały i jest jedną z najmniejszych ksiąg znajdujących się w całym Piśmie Świętym. Kim tak właściwie był Jonasz i jakie znaczenie ma dla chrześcijan jego życiorys?

Czym jest modlitwa przebłagania?

modlitwa i biblia

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, ma na celu przede wszystkim wzmacnianie relacji ze Stwórcą. Dzięki niej można między innymi ofiarować Bogu swoje kłopoty i prosić o wsparcie. Jest też okazją do dziękczynienia czy wielbienia. Specyficznym rodzajem jest modlitwa przebłagalna. Na czym polega?

Po co Bóg dał nam Dekalog?

kamienne tablice z dekalogiem

Dekalog zawiera podstawowe prawdy i zasady, którymi chrześcijanie kierują się w swoim życiu. Choć wydaje się, że przykazania są w pełni zrozumiałe dla każdego członka Kościoła, nieustannie stają się przedmiotem dyskusji. Po co tak naprawdę Bóg dał nam dekalog?

Czym jest modlitwa prośby?

Codzienna modlitwa to obowiązkowy element dnia każdego chrześcijanina. Dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie relacji z Bogiem oraz jej systematyczne wzmacnianie. Modlitwa prośby jest jedną z powszechnych form rozmów z Bogiem. Co ciekawe – to właśnie do niej uciekają się nawet osoby, które nie uważają się za religijne. Czym charakteryzuje się modlitwa prośby?

Dlaczego Biblia jest tak ważna i tak chętnie czytana nie tylko ze względów religijnych?

Biblia to jeden z tekstów kultury, które stanowią silną podstawę kultury całego kręgu europejskiego. Przekazuje czytelnikom nie tylko prawdy wiary, ale również uniwersalne wartości. Mimo tego – często pozostaje przedmiotem wywołującym spory na tle religijnym i moralnym. Dlaczego Pismo Święte jest uznawane za niezwykle istotny tekst w rozwoju ludzkości, a chętnie czytają ją nie tylko chrześcijanie?