10 przykazań Bożych – treść, interpretacja, omówienie

Dziesięć przykazań to filar wierzeń. Są to wskazówki, informujące jak należy przejść przez życie aby zostać zbawionym. Są to słowa Boże skierowane do człowieka, które mają przekazać mu najważniejsze wartości. Są one spójne z poglądami i zasadami większości istniejących społeczeństw. Jaka jest historia i interpretacja 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych – Dekalog

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją
  5. Nie zabijaj
  6. Nie cudzołóż
  7. Nie kradnij
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Historia 10 przykazań Bożych

Dekalog został zapisany przez Mojżesza na górze Synaj. Cała treść została mu podyktowana przez Boga. Biblia jednak wskazuje na to, że to nie Mojżesz zapisał słowa, lecz Bóg swoją mocą wyrył przykazania w kamiennej tablicy. Historia wspomina o tym, że Mojżesz rozbił pierwotnie stworzone tablice kiedy ludzie odwrócili się od Boga i poświęcili czczeniu złotego cielca. Kolejna wersja 10 przykazań, została stworzona już własnoręcznie przez Mojżesza, a tablice umieszczone były w Arce Przymierza. Przebywały w tym miejscu, dopóki nie została zburzona Świątynia Jerozolimska. 

Przykazania Boże – interpretacja treści

Dekalog jest uznawany nie tylko przez katolików, ale również przez wyznawców prawosławia, judaizmu oraz członków kościołów protestanckich. Jak należy interpretować tekst poszczególnych przykazań?

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

Pierwsze przykazanie należy interpretować zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Dotyczy nie tylko zakazu wiary w inne bóstwa. Wynika z niego potępienie postawy, która przedkłada rzeczy materialne ponad relację z Bogiem czy realizację w życiu innych wartości chrześcijańskich. W Bogu należy pokładać całą nadzieję i to on jest źródłem dobra oraz miłości.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga Swego nadaremno

Podobnie jak przykazanie pierwsze, również drugie nakazuje czczenie Boga z należytym szacunkiem. Imię stwórcy jest rzeczą świętą, podobnie jak imiona wszystkich świętych i Matki Bożej. Wszelkiego rodzaju bluźnierstwa, czy przypadkowe wypowiadanie imienia Boga bez należytego szacunku, jest źródłem grzechu. Należy się z niego wyspowiadać oraz przyrzec poprawę. 

Pamiętaj abyś dzień święty święcił

Tekst biblijny mówiący o stworzeniu świata, wskazuje konieczność odpoczynku w ostatni dzień. To przykazanie wskazuje, że każdy człowiek powinien poświęcać czas wolny oraz okresy świąteczne na refleksję nad sobą, pracę nad relacją z Bogiem, a także zacieśnianie więzów rodzinnych. Aby postępować zgodnie z trzecim przykazaniem, należy co niedzielę, aktywnie uczestniczyć w mszy świętej, a także unikać pracy i wykonywania zawodowych obowiązków podczas dni świątecznych.

Czcij ojca swego i matkę swoją

W przykazaniu czwartym, Pan Bóg wskazuje jak ważni w życiu każdego człowieka są rodzice. To oni, zgodnie z nauką chrześcijańską, są dobroczyńcami i należy być im posłusznym. Grzechem ciężkim jest każdorazowe przekroczenie tego przykazania poprzez brak okazywania szacunku opiekunom, a także sprawianie im zawodu.

Nie zabijaj

Życie jest największą wartością daną człowiekowi przez Boga. Należy je czcić, a każdy zamach – zarówno na swój żywot, jak i na życie innej osoby – jest ciężkim przewinieniem. Przykazanie piąte wiąże się też z zaleceniem dbania o zdrowie i unikania wszelkich szkodliwych substancji, pokarmów i napojów. 

Nie cudzołóż

Cudzołóstwo to nie tylko zdrada swojego małżonka. Według kościoła, związek kobiety i mężczyzny jest niezwykle ważnym elementem istnienia świata. Powinien być jednak zgodny z wyobrażeniem Bożym i intencją stworzenia dwóch płci. Cudzołoży każdy, kto decyduje się na stosunek seksualny bez ślubu, a także żyje w związku poligamicznym. 

Nie kradnij

Dobro bliźniego jest nienaruszalne. Dobra materialne i owoce pracy innych osób powinny być traktowane z szacunkiem. Każdy członek wspólnoty Kościoła powinien troszczyć się o wspólne dobro i troszczyć się o materialny dobytek swoich bliźnich. Kradzież jest ciężkim przewinieniem. Grzech jednak dotyczy też osób, które umyślnie niszczą przedmioty należące do innych osób. 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

Chrześcijanin powinien żyć uczciwie. Szczerość jest ważna zarówno w relacji z Bogiem, jak i z innymi osobami. Każde kłamstwo, oszczerstwo czy zatajenie prawdy prowadzi do naruszenia zaufania. Grzechem jest nawet fałszywe przedstawianie rzeczywistego stanu rzeczy. 

Nie pożądaj żony bliźniego swego

Człowiek powinien kierować się rozumem i duchem. Czyny, które zostały dokonane pod wpływem impulsu płynącego ze śmiertelnego ciała są haniebne. Cielesność powinna być pod kontrolą umysłu, a każdy człowiek ma obowiązek dotrzymywania czystości i panowania nad swoimi żądzami.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Postępowanie przeciw Bogu to nie tylko grzech cudzołóstwa. Również zazdrość czy chciwość prowadząca do złorzeczenia jest złem i zamyka drogę do bram nieba. 

Dodaj komentarz