Święty Antoni Padewski – patron rzeczy zagubionych. Życiorys i cuda

Święty Antoni z Padwy to powszechnie znany święty, do którego chrześcijanie często zwracają się z modlitwą. Ten pochodzący z Portugalii teolog i doktor Kościoła jest uznawany przede wszystkim za patrona górnictwa – zaraz obok świętej Kingi czy świętej Barbary. Jak wyglądało życie świętego Antoniego Padewskie i w jakich sprawach można prosić go o wstawiennictwo?

Święty Antoni z Padwy – życiorys

Świeckie imię świętego Antoniego to Ferdynand Bulonne. Urodził się w XI wieku w Lizbonie. Jeszcze w wieku nastoletnim odnalazł powołanie i zdecydował się na wstąpienie do zakonu przed 20 rokiem życia. Wykształcił się tam i został kapłanem. Ferdynand po wstąpieniu do zakonu franciszkańskiego zmienił swoje imię na Antoni i postanowił wyjechać do Afryki, aby głosić słowo boże. Jego plany jednak nie zostały zrealizowane – dotknęła go bowiem śmiertelna choroba i musiał pozostać w ojczyźnie. 

Święty Antoni posiadał niepowtarzalny dar przemawiania. Choć nie udał się na misję, głosił słowo Boże na bliższych sobie terenach. Nawoływał do nawrócenia, a jego kazania były tak popularne, że w każdym kościele w jakim się pojawiał, słuchacze nie mieścili się już w ławkach. Antoni podczas swojej ziemskiej drogi głosił też słowo na polecenie papieża, a również wykładał na bolońskim uniwersytecie. Święty Antoni zmarł w Padwie, jeszcze przed ukończeniem 40 roku życia. Jego pogrzeb był wielkim wydarzeniem, a kanonizacja nastąpiła zaledwie rok później. 

Cuda związane ze świętym Antonim

Cuda, które są przypisywane św. Antoniemu są praktycznie niezliczone. Dokonywały się zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Jedną ze znanych sytuacji jest wysłanie przez Antoniego jednego z braci zakonnych po cebulę. Kiedy udał się on do właścicielki ogrodu warzywnego, zaczął padać silny deszcz. Kobieta przyniosła zakonnikowi pakunek z rośliną i podczas drogi nie spadła na nią ani jedna kropla deszczu. Święty Antoni z Padwy jest też uznawany za świętego, który ożywił zmarłe dziecko zrozpaczonej matki, uzdrowił wiele nieuleczalnie chorych osób, a także ochraniał swoich słuchaczy podczas głoszonych przez siebie kazań.

Dzieciątko Jezus ze św. Antonim z Padwy, Elisabetta Sirani, 1656, Bolonia, Włochy
Dzieciątko Jezus ze św. Antonim z Padwy, Elisabetta Sirani

Święty Antoni ma też silny związek z polską. W XVII wieku objawiał się na Łysej Górze. Uznaje się, że są to jedyne w pełni uznane objawienia św. Antoniego. Podczas nich, nakazał on wiernym, aby na wzgórzu wybudowali kościół. W miejscu tym zlokalizowano zakon bernardynów, a wierni gromadzą się w tej kaplicy do dziś. Corocznie organizowany jest tam odpust, który przyciąga nawet chrześcijan mieszkających za granicą.

Śmierć świętego Antoniego

Święty Antoni był schorowany i zmęczony, a pewnego dnia po powrocie do swojej celi wyspowiadał się i zaśpiewał hymn do Maryi. Po otrzymaniu sakramentu ostatniego namaszczenia udał się do królestwa Bożego. Cudem związanym z jego ciałem jest to, że podczas uroczystego przenoszenia szczątków zauważono, że język nie uległ rozkładowi. Został więc umieszczony w relikwiarz. 

Święty Antoni – patron rzeczy zagubionych i… górników

Święty Antoni jest patronem rzeczy oraz osób zaginionych – właśnie z tego jest on najbardziej znany. Można prosić go też o wstawiennictwo w sprawach ubogich, podróżnych, dzieci i małżeństw. Szczególny kult świętego, charakterystyczny dla Polski, jest związany z górnictwem. W Wieliczce znajduje się komora dedykowana jego osobie. Znajdują się w niej przepiękne solne rzeźby oraz niepowtarzalny żyrandol. Turyści tłumnie odwiedzają to miejsce, a chrześcijanie chętnie udają się tu z pielgrzymkami aby zanosić świętemu Antoniemu swoje radości i zmartwienia. Miejscem, w którym umieszczone jest ciało św. Antoniego jest bazylika pod jego wezwaniem w Padwie. Sanktuarium to należy do najchętniej odwiedzanych miejsc kultu w całej Europie. 

Zanosząc swoje sprawy do świętego Antoniego, można wykorzystywać trzy charakterystyczne modlitwy. Jedną z nich jest modlitwa o odzyskanie rzeczy zagubionych, do św. Antoniego zwrócić możemy się także zwrócić poprzez litanię.

Święty Antoni w kulturze

Wszelkie wizerunki graficzne przedstawiają świętego Antoniego z Padwy jako mężczyznę ubranego we franciszkański habit. Często trzyma on na rękach dzieciątko Jezus. Wizerunek świętego często związany jest z symbolami gorliwości – takimi jak księga, lilia, a również ogień. Wokół osoby św. Antoniego powstało wiele legend. Jedna z nich mówi o wygłoszeniu kazania do ryb – w związku z tą historią w ikonografii można odnaleźć też sylwetkę św. Antoniego w towarzystwie ryb. Podobnie – z legendą – związany jest osioł, który miał zostać zniewolony przez Antoniego, aby oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi. 

Rekonstrukcja twarzy św. Antoniego, zdjęcie: domena publiczna, Cicero Moraes

Wiele wizerunków przedstawia Antoniego w podobny sposób. Pociągła twarz i ciemne, brązowe włosy to cechy, które potwierdziły badania szczątków, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku. Badacze na kolanach odkryli pęknięcia, które uznano za ślady wynikłe z długiego klęczenia podczas modlitwy. Święty Antoni zajmuje ważne miejsce w chrześcijańskiej kulturze. Można odnaleźć wiele dzieł literackich i filmowych, które dotyczą tematyki jego życia i cudów odbywających się za jego pośrednictwem. 

Zdjęcie główne: Francisco de Zurbarán, Objawienie Dzieciątka Jezus świętemu Antoniemu z Padwy

Dodaj komentarz