Litania do św. Antoniego

Święty Antoni jest patronem rzeczy, osób zaginionych i górników, można się także zwrócić o jego w pomoc w sprawach ubogich, podróżnych, dzieci i małżeństw. O wstawiennictwo świętego Antoniego możemy prosić między za innymi za pomocą tej litanii:

Nowenna pompejańska – jak odmawiać? Historia

Nowenna pompejańską może być znana również pod nazwą nowenny nie do odparcia. Jest ona modlitwą różańcową. Adresowana jest do Maryi z Pompejów i można poprzez nią prosić o różnorodne łaski. Jest ona zdecydowanie dłuższa i bardziej czasochłonna niż tradycyjna, dziewięciodniowa nowenna. Jaka jest historia nowenny pompejańskiej i jak należy ją odmawiać?

Wyznanie wiary (Credo)

Podczas każdej mszy świętej odmawiane jest wyznanie wiary (credo), przypominające podstawowe założenia wiary chrześcijańskiej i będące nieodłączną częścią katechezy.

Skład apostolski (Wierzę w Boga)

Skład apostolski (Wierzę w Boga, Ojca…, symbol apostolski) to modlitwa, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół i jednocześnie najstarsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Wyznanie wiary w Boga odmawiane jest zarówno podczas nabożeństw jak i codziennej modlitwy.

Modlitwy za zmarłych – na rocznicę śmierci, na pogrzeb, na każdy dzień tygodnia

Modlitwa za zmarłych na każdy dzień Panie, usłysz moją modlitwę.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa za zmarłych na niedzielę Bądź uwielbiony, Panie, … Czytaj dalej