Wyznanie wiary (Credo)

Podczas każdej mszy świętej odmawiane jest wyznanie wiary (credo), przypominające podstawowe założenia wiary chrześcijańskiej i będące nieodłączną częścią katechezy.

Skład apostolski (Wierzę w Boga)

Skład apostolski (Wierzę w Boga, Ojca…, symbol apostolski) to modlitwa, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół i jednocześnie najstarsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Wyznanie wiary w Boga odmawiane jest zarówno podczas nabożeństw jak i codziennej modlitwy.

Modlitwy za zmarłych – na rocznicę śmierci, na pogrzeb, na każdy dzień tygodnia

Modlitwa za zmarłych na każdy dzień Panie, usłysz moją modlitwę.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa za zmarłych na niedzielę Bądź uwielbiony, Panie, … Czytaj dalej