Skład apostolski (Wierzę w Boga)

Skład apostolski (Wierzę w Boga, Ojca…, symbol apostolski) to modlitwa, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół i jednocześnie najstarsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą. Wyznanie wiary w Boga odmawiane jest zarówno podczas różańca, koronki do Bożego Miłosierdzia, nabożeństw jak i codziennej modlitwy. Podczas samej Eucharystii, odmawiamy Wyznanie Wiary, będące dłuższą wersją składu apostolskiego.

Modlitwa Wierzę w Boga po polsku

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

Skład apostolski po łacinie

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem et vitam aeternam.
Amen.

Dodaj komentarz