Skład apostolski a wyznanie wiary – różnice

Istnieje legenda, według której Skład Apostolski jest modlitwą stworzoną przez Apostołów. Zgodnie z tą historią, każdy z nich odpowiada za jedną z dwunastu części. Jaka jest historia i funkcja tej modlitwy? Czym różni się skład apostolski oraz wyznanie wiary?

Skład Apostolski – powody powstania

Skład Apostolski jest modlitwą, które zawiera podstawowe prawdy dotyczące nauk głoszonych przez Kościół. Pierwotne wersje wyznań wiary towarzyszyły chrztom. To podczas nich kandydat musiał wykazać się znajomością prawd wiary, a także zdecydować się na ich publiczne wygłoszenie. Właśnie dlatego Skład Apostolski nie zawiera fragmentu, który mówiłby o eucharystii. Jest ona bowiem dopiero kolejnym etapem życia chrześcijanina. 

Skład Apostolski miał być też formułką, która miała za zadanie chronić tradycyjne postulaty kościoła. Dzięki niemu, Kościół miał być chroniony przed herezją i dynamicznymi zmianami. Jeszcze kilkaset lat temu, Skład Apostolski stanowił także najważniejsze świadectwo wiary w Boga i miał być początkiem drogi do osiągnięcia zbawienia. 

Historia Składu Apostolskiego

Badacze uważają, że pierwotna wersja Składu Apostolskiego powstała w II wieku – najprawdopodobniej na terenie cesarstwa Rzymskiego. Na początku, tekst ten był wypowiadany jedynie po łacinie i w grece. Dopiero z biegiem lat, przetłumaczono tę modlitwę na języki ojczyste. Kilkaset lat później, ze Składu Apostolskiego wyewoluowało Credo. Ta modlitwa, ma swoje źródło w Galii. Był to pierwowzór aktualnie znanego wyznania wiary, który jest niezwykle istotnym elementem każdej liturgii, aż do dnia dzisiejszego. 

Skład Apostolski, a wyznanie wiary – różnice

Dominującą teorią jest to, że Skład Apostolski powstał jako pierwszy i to on ma większe znaczenie historyczne. Jednak podczas mszy świętej stosowane jest Credo – czyli wyznanie wiary. Ta nieco dłuższa wersja powstała najprawdopodobniej w Nicei, w okolicach IV wieku n.e. Był to czas, kiedy liczba chrześcijan była zdecydowanie mniejsza niż heretyków. Potrzebne było stworzenie formułki, która wskaże podstawowe założenia wiary chrześcijańskiej i będzie nieodłączną częścią katechezy oraz chrystianizacji. 

Credo jest powszechnie stosowane podczas świąt liturgicznych oraz codziennych Mszy świętych. Charakteryzuje się ono nieco bardziej szczegółowym opisem zmartwychwstania Jezusa oraz bardziej precyzyjną charakterystyką Ducha Świętego. Wyraźną różnicą jest też to, że skład apostolski zawiera zwrot „Bóg”, który interpretowany jest jako początek i koniec. Z kolei w Credo, na pierwszy plan wychodzi istnienie Trójcy Świętej, a „Bóg Ojciec” jest jedną z jej osób. 

Dodaj komentarz