Dlaczego warto modlić się za zmarłych?

Dbałość o zmarłych często przejawia się poprzez przynoszenie na cmentarz zniczy i kwiatów. Choć jest to wyrazem pamięci i umożliwia zachowanie utraconych bliskich wśród nas, tak na prawdę najważniejsza jest modlitwa. To dzięki niej, dusze czyśćcowe mogą szybciej osiągnąć niebo. Dlaczego warto modlić się za zmarłych? Jak robić to prawidłowo?

Dusze czyśćcowe – dlaczego potrzebują modlitwy?

Czyściec jest miejscem ogromnych cierpień. Równocześnie jednak, dusze przebywające w tym miejscu mogą cieszyć się tym, że ich ból jest spełnieniem woli Boga Ojca. Dusze czyśćcowe dostępują też zaszczytu kontaktu z Aniołami, którzy stanowią łącznik między nimi, a ziemią. To właśnie osoby żyjące mogą przyspieszyć moment przejścia przez bliskie, zmarłe osoby do Królestwa Niebieskiego. Podczas modlitwy należy prosić Stwórcę o miłosierdzie dla zmarłych, które będzie źródłem darowania win i przebaczenia. W jaki sposób należy rozmawiać z Bogiem i prosić go o łaskę dla dusz czyśćcowych?

Jak modlić się za zmarłych?

Codzienne rano i wieczorem, warto wspomnieć Bogu o bliskich zmarłych np. za pomocą modlitwy za zmarłych. Można ofiarować za nich także Komunie święte oraz msze. Tak naprawdę każda modlitwa odmówiona w intencji zmarłego, będzie skróceniem jego czyśćcowego cierpienia. Aby prosić Boga o miłosierdzie, można też po prostu spełniać dobre uczynki, które będą pomocne dla bliźnich. Nie można jednak zapomnieć o niezwykle ważnym warunku. Aby jakiekolwiek działania faktycznie pomogły osobie zmarłej, należy dokonywać ich będąc w stanie łaski uświęcającej. Nie należy tego zaniedbywać, gdyż dusze przebywające w czyśćcu nie posiadają żadnych możliwości skrócenia swojego pobytu w tym miejscu. W zamian za modlitwę, mogą one jednak prosić Boga o łaskę i dobro dla żyjących. 

Odpust zupełny – jaki jest jego sens?

Najbardziej wartościowy dla dusz czyśćcowych jest odpust zupełny. Dzięki niemu, zmarły od razu trafia do nieba. Jest to pełne darowanie kar doczesnych. Jakie poszczególne etapy musi wypełnić osoba żyjąca, aby uzyskać odpust zupełny?

  • Przystąpienie do sakramentu spowiedzi;
  • przyjęcie eucharystii;
  • modlitwa w intencji wyznaczonej na dany czas przez papieża.

W okresie listopadowym, a dokładnie o 1 do 8 dnia tego miesiąca, możliwe jest uzyskanie odpustu za osobę zmarłą poprzez uczestnictwo w mszy świętej, modlitwę Ojcze Nasz, pobożne nawiedzenie cmentarza i szczerą modlitwę. Odpust zupełny jest niezwykle wartościowy dla każdej osoby przebywającej w czyśćcu. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe spotkanie z Bogiem, a osoba żyjąca z pewnością otrzyma w zamian odpowiednie miłosierdzie. 

Dodaj komentarz