Gdzie urodził się Jezus?

W rodzinach Chrześcijańskich, narodziny Jezusa są świętowane w każdym roku kalendarzowego. Fragment Pisma Świętego odczytywany podczas kolacji wigilijnej, wskazuje, że miejscem narodzin jest Betlejem. Gdzie faktycznie urodził się Jezus i jaka jest charakterystyka tego miejsca?

Betlejem – gdzie się znajduje?

Betlejem położone jest w Palestynie. Ewangeliści – zarówno Łukasz, jak i Mateusz, wskazują to miejsce jako lokalizację narodzin Jezusa Chrystusa. Obecnie, jest to miasto położone w środkowej części Palestyny. Podobnie jak przed wiekami, znajduje się w Judei, a jego odległość od Jerozolimy wynosi około 8 km. Obecnie wielu chrześcijan pielgrzymuje do tego miejsca, aby odwiedzić lokalizację narodzin Chrystusa. Często, pojawiają się tu nawet osoby innych wyznań, gdyż jest Betlejem ma niezwykłą wartość historyczną. To tutaj zlokalizowana jest grota Narodzenia, a także zbudowano Bazylikę Narodzenia Pańskiego. 

Gdzie tak naprawdę urodził się Jezus?

W ewangelii można znaleźć często używane sformułowanie Jezus z Nazaretu. To właśnie obok Nazaretu znajduje się Betlejem uznawane za miejsce narodzin Jezusa. Jednak Ewangeliści wskazują, że Chrystus urodził się w innym Betlejem – położonym na północy Izraela. Jednak obecni naukowcy uważają, że prawda historyczna zaprzecza tej kwestii. Uznaje się, że głoszenie tej teorii było swego rodzaju chrześcijańskim „marketingiem”. Miało na celu zdobycie zwolenników Jezusa. Proroctwo znane ze Starego Testamentu umożliwia wiarygodność tezy. 

Aktualnie uznaje się, że Jezus urodził się w Betlejem, które położone jest na obrzeżach Nazaretu. Dzisiaj w Betlejem położonym na północy nie można znaleźć już wielu nawiązań do religii chrześcijańskiej i Jezusa Chrystusa. Choć trudno jednoznacznie rozstrzygnąć spór i określić w którym miejscu faktycznie nastąpiło narodzenie Zbawiciela, zarówno jedno, jak i drugie Betlejem, to lokalizacje niezwykle ważne dla wszystkich Chrześcijan. 

Charakterystyka miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa

Fragment biblijny z Ewangelii św. Łukasza wspomina gospodę. Interpretuje się to miejsce jako pewnego rodzaju pokój gościnny. Dla Marii i Józefa nie starczyło miejsca więc znaleźli oni schronienie w zagrodzie dla zwierząt. Najprawdopodobniej była to stajnia, w której znajdował się żłób. Po narodzinach, właśnie w tym miejscu umieszczono Jezusa. Chrystus urodził się w tej lokalizacji ze względu na konieczność powrotu do Betlejem na spis ludności. To właśnie to wydarzenie było przyczyną takiego przepełnienia gospody ludźmi i konieczności schronienia się wraz ze zwierzętami. Choć istnieją wątpliwości dotyczące faktycznego miejsca narodzenia Jezusa, pewne jest, że była to skromna lokalizacja, w której przebywały zwierzęta. 

Dodaj komentarz