Litania do Najświętszego Imienia Jezus – tekst

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami!
Jezu, jasności ojcowska, zmiłuj się nad nami!
Jezu, śliczności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami!
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami!
Jezu, najmilszy, zmiłuj się nad nami!
Jezu, przedziwny, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Ojcze przyszłego wieku, zmiłuj się nad nami!
Jezu, wielkiej Rady Aniele, zmiłuj się nad nami!
Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami!
Jezu, najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami!
Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami!
Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami!
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami!
Jezu, miłośniku nasz, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Dawco żywota, zmiłuj się nad nami!
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami!
Jezu, dusz żarliwości, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami!
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami!
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami!
Jezu, dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami!
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami!
Jezu, mądrości wieczna, zmiłuj się nad nami!
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami!
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami!
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Królu Patryarchów, zmiłuj się nad nami!
Jezu, Mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami!
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami!
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami!
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami!
Jezu, czystości panieńska, zmiłuj się nad nami!
Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu!
Od grzechu każdego, wybaw nas Jezu!
Od gniewu Twego, wybaw nas Jezu!
Od sideł szatańskich, wybaw nas Jezu!
Od ducha nieczystego, wybaw nas Jezu!
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Jezu!
Od zaniedbania natchnienia Twego, wybaw nas Jezu!
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas Jezu!
Przez narodzenie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez dziecięctwo Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez prace Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez mękę i krwawy pot Twój, wybaw nas Jezu!
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez mdłości Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas Jezu!
Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez Przenajświętszej Eucharystyi ustanowienie Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez radości Twoje, wybaw nas Jezu!
Przez chwałę Twoją, wybaw nas Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.


W.: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono”, błagamy Cię, racz nam dać proszącym, Boskiej Twojej miłości uczucie, abyśmy Cię całem sercem, usty i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.


Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz i miłością ustawiczną racz nas obdarzyć Panie, ponieważ tych nigdy z opieki Swej nie wypuszczasz, których w gruntownej miłości Twojej utwierdzasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz