Litania do Niepokalanego Serca Maryi – tekst

Litanię do Niepokalanego Serca Maryi odmawiamy od 1 do 15 sierpnia każdego roku.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami.
Serce Marii, łaski pełne, módl się za nami.
Serce Marii, błogosławione między sercami, módl się za nami.
Serce Marii, najczystsze, módl się za nami.
Serce Marii, najpokorniejsze, módl się za nami.
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, módl się za nami.
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, módl się za nami.
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, módl się za nami.
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami.
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami.
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami.
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami.
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami.
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami.
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebane, módl się za nami.
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami.
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami.
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, módl się za nami.
Serce Marii, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Serce Marii, pociecho strapionych, módl się za nami.
Serce Marii, ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Serce Marii, nadziejo konających, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha.
Amen.

Źródło: Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej, 1908, Siedlecki Jan

Dodaj komentarz