8 błogosławień – lista, wyjaśnienie

Osiem błogosławieństw to prawdy, które są takim samym wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla współczesnego człowieka, jak dla osób, które żyły w czasach Jezusa. Część osób duchownych wyznaje teorię, że błogosławieństwa te stanowią swego rodzaju nowotestamentowy odpowiednik 10 przykazań. Co zawiera tekst ośmiu błogosławieństw? Jakie mają znaczenia dla katolików?

Osiem błogosławieństw – tekst

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Osiem błogosławieństw – interpretacja

1. Błogosławieni ubodzy w duchu

Pierwsze z ośmiu błogosławieństw mówi o osobach, które nieustannie pragną szukać mądrości. Pragnienie wiedzy i poznania Boga powinno wiązać się również z pokorą w kierunku Stwórcy. Dodatkowo, mówi o tym, że wartościowe jest rezygnowanie z niepotrzebnych dóbr – na wzór Jezusa, który żył w ubóstwie. 

2. Błogosławieni, którzy się smucą

Smutek, według drugiego błogosławieństwa, jest niezbędnym elementem życia chrześcijanina. Wiąże się on z tęsknotą za życiem w Królestwie Bożym. Jego przyczyną może być też cierpienie obecne na ziemi. Odczuwanie smutku może być powiązane ze współczuciem i żalem dotyczącym braku sprawiedliwości wśród ludzi. 

3. Błogosławieni cisi

Chrześcijanin powinien w swoim życiu kierować się pokorą i skupiać się na dążeniu do życia wiecznego. Niepotrzebne jest zabieganie o uwagę i próby wybiegania ponad inne osoby. Zbyt duże zaabsorbowanie własną osobą to prosta droga do rozwinięcia w swoim życiu egoistycznej postawy, a tym samym bycia kimś, komu nie zależy na dobru bliźniego. 

4. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości

Poszukiwanie prawdy wiąże się z ciekawością i poszukiwaniem Boga. Dzięki ciekawości, możliwe jest wychodzenie poza ziemskie życie i rozmyślanie nad życiem wiecznym. Taka refleksja to niezbędny element, prowadzący do wzbudzania wątpliwości w budowane w swoim życiu przekonania. Dzięki nim możliwe jest umacnianie swojej wiary i relacji z Bogiem.

5. Błogosławieni miłosierni

Miłość to jedna z najważniejszych wartości, którymi w swoim życiu powinien charakteryzować się każdy chrześcijanin. Dzięki traktowaniu innych osób z miłością, możliwe jest również zaznanie jej ze strony stwórcy. Bez miłości w sercu i duszy, niemożliwe jest dostąpienie zaszczytu znalezienia się w niebie po śmierci. Złe intencje, nienawiść i złość w kierunku bliźnich to prosta droga do wybrania potępienia. 

6. Błogosławieni czystego serca

Czystość serca odnosi się do uczciwości i szczerości. Nie powinna dotyczyć ona jedynie Boga, ale wszystkich osób. Haniebne są podstępy, kłamstwa i oszczerstwa. Tylko czysta prawda może zapewnić czystość serca i odpuszczenie grzechów przez Boga. Nieczystość słów, myśli czy czynów sprawia, że dusza jest grzeszna. 

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Chrystus pojawił się na ziemi, aby jednać ludzi z Bogiem. Na wzór jego działania, powinien postępować każdy chrześcijanin. To błogosławieństwo wiąże się ze sprawiedliwością, z chęcią pomagania i wprowadzania przyjaznych stosunków w swoim otoczeniu i nie tylko. Nie muszą być to spektakularne czyny – kierowanie się wartością, jaką jest pokój, może objawiać się nawet w codziennych czynach na rzecz wspólnoty Kościoła. 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

Często koniecznością jest dokonywanie w życiu wyborów. Osoby wierzące doświadczały prześladowań na przestrzeni wieków. Nawet jeśli niekoniecznie wiążą się one z przemocą fizyczną, mogą objawiać się chociażby w odrzuceniu społecznym lub umniejszaniu i wyśmiewaniu. Trwanie przy Bogu mimo tego, zostanie docenione i wynagrodzone poprzez otrzymanie miejsca w Królestwie Bożym. 

Dodaj komentarz