Okres wielkanocny – od kiedy do kiedy trwa, symbole, święta i uroczystości

Okres wielkanocny to czas szczególny dla każdego katolika. Jest to czas w roku liturgicznym, który rozpoczyna się podczas dnia wigilii paschalnej, a jego końcem jest Zesłanie Ducha Świętego. Okres ten zawsze trwa 50 dni. Czym charakteryzuje się ten czas i dlaczego jest tak ważny dla wspólnoty Kościoła?

Okres Wielkanocny – święta i uroczystości

Okres Wielkanocny obfituje w różnorodne święta oraz uroczystości. Które z nich są najważniejsze?

  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – data jest ruchoma, a wyznacza się ją w oparciu o datę pierwszej pełni księżyca, mającej miejsce wiosną (po 21 marca);
  • Niedziela Miłosierdzia Bożego;
  • święto św. Wojciecha;
  • św. św. Marka;
  • uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski;
  • święto św. Stanisława;
  • święto św. Macieja
  • święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny;
  • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Charakterystyką okresu wielkanocnego jest też to, że jego część zawsze ma miejsce w maju. Osobom aktywnie praktykującym towarzyszą więc w tym czasie nabożeństwa majowe. 

Okres Wielkanocny – najważniejsze symbole

Okres wielkanocny jest czasem, w którym duchowni używają białych szat liturgicznych. Jedynie msza święta mająca miejsce w dzień Zesłania Ducha Świętego wymaga założenia czerwonego koloru. Podczas tego okresu, w kościele znajduje się Figura Jezusa Zmartwychwstałego, która jest umieszczona obok ołtarza. W centralnym miejscu prezbiterium umieszcza się Paschał, a krzyż przy ambonie jest przybrany stułą o czerwonej barwie. 

Charakterystyczne cechy okresu wielkanocnego to brak odmawiania modlitwy „Anioł Pański” oraz śpiewania „Alleluja”. Ciekawostką jest też to, że obowiązek dotyczący konieczności przystąpienia do sakramentu komunii świętej został ustanowiony już 8 stuleciu temu. 

Dlaczego okres Wielkanocny jest tak ważny?

Okres Wielkanocny jest niezwykle ważny. Wskazuje na to już chociażby wzmianka w przykazaniach kościelnych o konieczności przystąpienia do sakramentu eucharystii przynajmniej raz w ciągu roku – właśnie w tym okresie. Czas śmierci i zmartwychwstania Jezusa powinien być momentem zachęcającym do refleksji i szczerego przystąpienia do sakramentu pokuty. W czasie tym należy żałować za swoje grzechy i udoskonalać relację z Bogiem. 

Kościół skupia się wtedy na tajemnicach wiary, które są związane ze Zmartwychwstaniem. To właśnie w tym czasie wspominane są niezwykle ważne wydarzenia, które miały miejsce zaledwie jeden raz w historii świata, a Duch Święty jest obecny co roku podczas ich wspominania. Wielkanoc powinna być przeżywana z myślą o Duchu Świętym, który umożliwi głębsze zrozumienie wagi zmartwychwstania dla zbawienia ludzkich dusz. 

Dodaj komentarz