Kiedy nie można przyjąć komunii świętej?

Wiara katolicka opiera się na Piśmie świętym i Tradycji apostolskiej. Dla każdego chrześcijanina sakrament komunii świętej jest jednym z istotnych elementów wiary. Jednak nie każdy może do niej przystąpić. Warto wiedzieć, kiedy lepiej zrezygnować z tej części obrządku, zanim popełni się świętokradztwo.

Kiedy można przystąpić do komunii?

Komunia święta to jeden z siedmiu sakramentów świętych. Przyjmowana jest podczas mszy świętej w postaci hostii będącej według wiary katolickiej ciałem Chrystusa. Przyjęcie tego sakramentu pozwala doświadczyć łaski i obcować z samym Bogiem. Aby móc przystąpić do tego ważnego sakramentu należy wyzbyć się wszystkich grzechów poprzez spowiedź. W ten sposób nie tylko wyjawia się swoje grzechy i przejawia się żal za ich uczynienie, ale również można doświadczyć pokuty i pojednania, które pozwalają dostąpić łaski w postaci komunii świętej. Jednak nie wszyscy mogą przystąpić do tego ważnego sakramentu. Grzechy ciężkie i brak rozgrzeszenia podczas spowiedzi uniemożliwia przyjęcie sakramentu. Przyłączenie się do wiernych przyjmujących opłatek pomimo ciążących na sumieniu grzechów ciężkich jest uznawane za świętokradztwo. 

Jak się przygotować do komunii świętej?

Przyjęcie komunii świętej podczas mszy jest możliwe, jeżeli osoba wierząca popełniła jedynie grzech lekki, powszedni, który jest automatycznie kasowany podczas sakramentu. W przypadku grzechów ciężkich konieczne jest przystąpienie do spowiedzi kończącej się pokutą i rozgrzeszeniem. Podczas spowiedzi konieczny jest szczery żal za grzechy i obietnica poprawy — prawdziwa skrucha i żal to jej najważniejszy element. Jeżeli zabraknie skruchy, to spowiedź jest nieważna, tak samo, jak w przypadku nieszczerej obietnicy poprawy. W takich przypadkach nie można przystąpić do komunii świętej. Po zakończonej spowiedzi i rozgrzeszeniu można przystąpić do sakramentu i doświadczyć możliwości pojednania się z Bogiem.

Kiedy nie można przystąpić do komunii świętej?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, grzechy ciężkie uniemożliwiają przyjęcie komunii świętej. Tego rodzaju grzechy powodują zerwanie więzi z Bogiem i uniemożliwiają wejście z Nim w komunię. W takim przypadku konieczna jest spowiedź i otrzymanie rozgrzeszenia. Do grzechów ciężkich można zaliczyć m.in.: kradzież, cudzołóstwo, oszustwo, nieuczestniczenie w niedzielnej mszy czy też praktykowanie magii. Jednak nie zawsze kapłan zgodzi się udzielić rozgrzeszenia. Odbywa się to wtedy gdy osoba spowiadająca się popełniła grzech naumyślnie i nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy. Tak się dzieje, wtedy gdy wierny pomimo spowiedzi ma zamiar wrócić do swoich praktyk. Przykładem jest np. związek partnerski bez sakramentu małżeńskiego, który uniemożliwia rozgrzeszenie i przyjęcie sakramentu komunii świętej. Istnieją także grzechy śmiertelne, które jak sama nazwa wskazuje, dotyczą pozbawienia kogoś życia. Grzechem śmiertelnym jest także aborcja. Dopuszczając się grzechu śmiertelnego, nie otrzyma się rozgrzeszenia i nie można przystąpić do sakramentu. Warto pamiętać, że aby uczestniczyć w komunii świętej, konieczne jest oczyszczenie się z grzechów i zachowanie czystego serca. Tylko tak można połączyć się z Bogiem i wejść z Nim w Komunię.

Dodaj komentarz