Co to jest grzech nieczystości? Na czym polega nieczystość?

Nieczystość to jeden z siedmiu grzechów głównych. Najczęściej kojarzony z nieczystością seksualną, chociaż zgodnie z wiarą chrześcijańską, nieczystym czyni człowieka wszystko co wiąże się ze złym postępowaniem. Zatem każdy, kto popełnia jakikolwiek grzech, staje się nieczysty przed Bogiem – bezczeszcząc swoją świętość. Wobec tego nieczystymi stają się próżniacy, chciwcy, oszczercy, złodzieje, zazdrośnicy, pijacy, obżarciuchy, ludzie pyszni i wyniośli. 

Grzech nieczystości

Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. (…) Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4,3-7).

Grzechy nieczyste popełniane są z wyboru, kierowanego żądzą posiadania tego co się nie należy. Seks sprowadzony do wymiaru nieuporządkowanych zachowań, które całkowicie wypaczają sens miłości, staje się ciężkim grzechem popełnianym przeciwko czystości. Dlatego wszelkiego rodzaju perwersje i dewiacje zaliczane są do grzechów nieczystych:

  • samogwałt
  • zdrada
  • cudzołóstwo
  • prostytucja
  • gwałt
  • sutenerstwo
  • molestowanie seksualne
  • grzechy sodomskie (zachowania seksualne osób tej samej płci, lub różnych płci – popełniane wbrew naturze)

Rodzaje grzechów nieczystych

Myśli i pożądania 

„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28) 

Nie każda grzeszna myśl jest grzechem nieczystym, bowiem jeśli odrzucimy pokusę o odniesiemy zwycięstwo w duchowej walce, zdobywając zasługę. Jednak jeśli podejmiemy pokusę poprzez rozwinięci myśli nieczystych, wtedy możemy mówić o grzechu. 

Słowa

„Oto mały ogień, a jak wielki las zapala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości” (Jk 3,5).

Poprzez słowa wyrażamy swoje, często nieczyste myśli. Dlatego wszelkie dwuznaczne rozmowy, żarty, flirty, kokieteria, w istocie są grzechem nieczystym.

Nieskromny ubiór

„Podobnie kobiety – skromnie przyodziane, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, co przyznają się do pobożności” (1 Tym 2,9-10).

Nieskromny ubiór często staje się pokusą, zarówno dla osoby noszącej go – epatującej seksem, jak i dla odbiorcy, który może zrozumieć przez to frywolne podejście do spraw seksu. Dekolty, odsłonięte ramiona, plecy, uda itp. – rodzą nieczyste myśli, pragnienia, które mogą skłaniać do popełnienia kolejnych grzechów.

Pornografia

 Znieważa czystość, narusza godność, rozpala żądze. Zarówno oglądanie pornografii, jak i jej rozpowszechnianie są grzechem nieczystym. Pornografia służy rozpowszechnianiu, często perwersyjnego seksu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. O ile dla jej twórców, którzy popełniają jeden z cięższych grzechów, jest doskonałym interesem, o tyle dla odbiorców staje się pokusą do popełniania grzechów nieczystych.

Czyny

„Nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus; […] wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania mi wierności” (Dzienniczek św. Faustyny, nr 1560)

Seks pozamałżeński, nierząd, masturbacja – wszystko co oddziela współżycie od płodności, należy traktować jako grzech nieczysty. 

Okazje

Trzymają bęben i harfę i weselą się przy głosie muzyki. Prowadzą w dobrach dni swoje, a w mgnieniu oka do piekła zstępują (Hi 21,12-13)”

Uczestnictwo w wszelkiego rodzaju nocnych imprezach, dyskotekach, prywatkach, często zakrapianych alkoholem, który jest w stanie złagodzić opór nawet najbardziej zagorzałego katolika, stanowi okazję do popełnienia grzechu. Skromne stroje uczestników imprezy pobudzają fantazję, która pod wpływem emocji towarzyszących przy takich okazjach może przyczyniać się do przełamania oporu, który na co dzień powstrzymuje nas przed popełnianiem grzechów. 

Dodaj komentarz