Bierzmowanie – co daje, czym jest, jak wygląda?

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów, które udzielane są nie tylko w Kościele katolicki, ale również anglikańskim oraz prawosławnym. Dzięki niemu, możliwe jest umocnienie swojej relacji z Bogiem, a także otrzymanie łaski Ducha Świętego. Co daje katolikowi bierzmowanie i dlaczego jest tak ważnym sakramentem?

Czym tak naprawdę jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest często określane jako sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jego celem jest namaszczenia, a także przekazanie Łaski Ducha Świętego. Ma ona umacniać bierzmowanego w wierze i wpływać na poprawę jego relacji z Bogiem. Do tego sakramentu można przystąpić tylko raz w życiu.

Bierzmowanie jest nieodłącznie powiązane z sakramentem Chrztu Świętego. Można powiedzieć, że jest ono jego dopełnieniem, a także rozwinięciem. Zarówno jeden, jak i drugi sakrament są określane jako etapy inicjacji chrześcijańskiej. Dzięki nim, możliwe jest zjednoczenie się z Kościołem i wpuszczenie Boga do swojego życia. 

Co daje bierzmowanie?

Bierzmowanie to sakrament, który powinien być podejmowany świadomie i dobrowolnie. O Chrzcie Świętym decydują rodzice – bierzmowanie to etap osiągnięcia dojrzałości i podjęcia decyzji o powierzeniu swojego życia Bogu. Dzięki temu, możliwe jest znaczne wzmocnienie więzi, zarówno z Kościołem, jak i z Chrystusem.

Sakrament bierzmowania to krok, do zajęcia ważnego miejsca w strukturze kościelnego społeczeństwa. Dzięki niemu, możliwe jest udoskonalenie swojej wiary i jej pogłębienie. Łaska Ducha Świętego obdarowuje bierzmowanego siedmioma darami:

  1. dar Mądrości – dzięki niemu możliwe jest pojmowanie spraw na sposób Boży;
  2. dar Rozumu – pozwala adekwatnie interpretować prawdy wiary;
  3. dar Rady – dzięki niemu możliwe jest podejmowanie kroków adekwatnych do sytuacji;
  4. dar Męstwa – umożliwia wytrwanie w wierze, nawet podczas wymagających okresów;
  5. dar Umiejętności – sprawia, że łatwiejsze staje się odróżnianie dobra od zła;
  6. dar Pobożności – wzmacnia wiarę w Boga;
  7. dar Bojaźni Bożej – nakazuje wątpić w swoją miłość i nieustannie ją rozwijać i pogłębiać.

Bierzmowanie oznacza „umocnienie”. Jest to sakrament umocnienia w wierze. Dzięki łasce Ducha Świętego, bierzmowany otrzymuje siłę do mierzenia się z rzeczywistością z nieustanną, niesłabnącą wiarą i powierzaniem swoich spraw Bogu. 

Jak wygląda sakrament bierzmowania?

Sakrament bierzmowania rozpoczyna się od wyznania wiary. Element ten obecny był także podczas Chrztu Świętego. Samo bierzmowanie dokonywane jest przez biskupa, który wyciągając ręce nad kandydatem i modli się, prosząc o zstąpienie Ducha Świętego. Następnie poprzez odpowiedni gest, namaszcza głowę krzyżmem. 

Podczas tego sakramentu, możliwe jest otrzymanie błogosławieństwa oraz poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła. Możliwe jest zajęcie pełniejszej pozycji w chrześcijańskim społeczeństwie, a także korzystanie z powołania do głoszenia słowa Bożego. Bierzmowanie powinno stanowić swego rodzaju inspirację do podjęcia inicjatywy i działania, które będzie źródłem dobra dla ludzi wokół. 

Sakrament bierzmowania to łaska nie tylko dla bierzmowanego, ale również dla osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Osoba, która przyjęła ten sakrament powinna włączyć się w życie parafii i czynić dobro. Praca polegająca na wykorzystaniu swoich umiejętności w celu przygotowania kościelnych uroczystości, pomocy osobom chorym i starszym, a nawet najprostsze gesty życia codziennego, mogą zostać wzmocnione dzięki otrzymaniu łaski Ducha Świętego. 

Dodaj komentarz