Manicheizm – założenia i historia powstania

Manicheizm to jedna z najstarszych, jak i zarazem najbardziej zagadkowych filozofii świata. Jako jedna z pierwszych jasno określa granicę między dobrem a złem i dzieli świat na światłość i ciemność. Kto był założycielem manicheizmu i na czym polega ta religijna filozofia?

Islam – główne cechy

Islam jest jedną z najważniejszych religii na świecie. Ma korzenie wspólne z judaizmem i chrześcijaństwem. Liczba wiernych jest niezwykle liczna – islam ustępuje miejsca jedynie chrześcijaństwu. Jak tłumaczona jest nazwa tej religii? Oznacza „poddanie się woli Boga” i w pewnym sensie odzwierciedla najważniejsze cechy i zasady wiążące wiernych. Jaka jest charakterystyka Islamu?

Ewangelicyzm – główne cechy

Kościoły ewangelickie powstały w okresie reformacji. Nazwa nawiązuje do konieczności przestrzegania w życiu zasad, które wynikają z nauki Jezusa Chrystusa. Ewangelicyzm jest jednym z wielu odłamów chrześcijańskich, które powstały w XVI wieku. Jakie są najważniejsze cechy, którymi charakteryzuje się to wyznanie?

Buddyzm – główne cechy

Buddyzm jest religią, która opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach, a także na Ośmiorakiej Ścieżce. Są to treści głoszone przez Siddharthę Gautamę, a głównym celem wyznawców buddyzmu jest osiągnięcie stanu, w którym ustaje cierpienie. Szacuje się, że jest to piąta, najliczebniejsza religia na całym świecie – wyprzedzana jedynie przez konfucjanizm, hinduizm, islam i chrześcijaństwo. Jakie są najważniejsze założenia buddyzmu?

Judaizm – główne cechy, zasady

Judaizm jest religią, która wpłynęła na rozwój innych religii monoteistycznych. Jej działanie można zaobserwować m.in poprzez analizę doktryny chrześcijańskiej i zasad islamu. Czym tak naprawdę charakteryzuje się Judaizm i jakie są jego najważniejsze zasady?

Zaratusztrianizm – religia, zasady, cechy

Zaratusztrianizm jest uznawany za najstarszą monoteistyczną religię na świecie. Korzenie tej religii pochodzą z Iranu, a twórcą dogmatyki jest Zaratusztra, prorok będący nieodszyfrowaną zagadką. Jest on uznawany przez wielu badaczy za postać historyczną, i najczęściej powielanym czasem jego działania jest X w. p.n.e. Czym charakteryzuje się ta religia i jakie są jej zasady?

Arianizm – religia, cechy, kontrowersje

Arianizm określany jest raczej jako pewna idea, a nie odrębny, zamknięty Kościół. Doktryny, które opierają się na poglądach arianizmu to m.in Chrystadelfianie, a także Świadkowie Jehowy. Jakie są założenia arianizmu? Czym charakteryzuje się ten odłam religijny i jakie są jego najważniejsze cechy?