Islam – główne cechy

Islam jest jedną z najważniejszych religii na świecie. Ma korzenie wspólne z judaizmem i chrześcijaństwem. Liczba wiernych jest niezwykle liczna – islam ustępuje miejsca jedynie chrześcijaństwu. Jak tłumaczona jest nazwa tej religii? Oznacza „poddanie się woli Boga” i w pewnym sensie odzwierciedla najważniejsze cechy i zasady wiążące wiernych. Jaka jest charakterystyka Islamu?

Islam – rozpoznawalność i symbolika

Symbol islamu, który jest znany większości osób na świecie to półksiężyc, który w środku zawiera gwiazdę. Choć tak na prawdę, jest to znak reprezentujący kalifat, z biegiem czasu został uznany za oficjalny symbol religijny. Muzułmanie są niezwykle dużą grupą wyznaniową. W związku z tym, znaki graficzne związane z Islamem są powszechnie znane. 

Elementem charakterystycznym jest też muzułmańskie wyznanie wiary, które jest wypowiadane przede wszystkim w momencie wyznawania pragnienia zostania muzułmaninem. Określane jest słowem „szahada”, a treść mówi o wierze tylko w jednego boga – Allaha – a także uznaniu Mahometa za wysłannika stwórcy. 

Dogmaty wiary

Istnieją ściśle określone elementy, w które powinna wierzyć każda osoba, która pragnie określać się muzułmaninem. Jakie są najważniejsze dogmaty w Islamie?

  • Bóg;
  • aniołowie;
  • wiara w Koran, Ewangelię i Torę;
  • wiara w proroków – z których pierwszy to Adam, a ostatni – Mahomet;
  • istnienie nieba i piekła, a także oczekiwanie na nastanie Sądu Ostatecznego.

Zgodnie z nauczaniem wyznawców Islamu, Allah jest tym samym Bogiem, którego czczą Żydzi i chrześcijanie. Prawda głosząca, że Allah jest jedyną osobą boską istniejącą na świecie, jest wypowiadana przez muzułmanów pięć razy w ciągu każdego dnia. Zdecydowanie inaczej jest jednak rozumiana relacja między bogiem, a człowiekiem. Stwórca chrześcijański jest ojcem. Jest miłosierny i wybacza nawet wielkie zło. Z kolei Allah nakazuje ludziom całkowite posłuszeństwo. Człowiek nie ma prawa prowadzenia z bogiem negocjacji. Muzułmanie nie posiadają też określonego wyglądu zewnętrznego swojego boga. Jest on bytem, który istnieje poza światem. W sprzeczności z chrześcijaństwem – człowiek nie został stworzony na podobieństwo Boga. 

Święte księgi – czy Koran to jedyny tekst czczony przez wyznawców islamu

Koran to księga, która stanowi podstawę muzułmańskich wierzeń. Składa się on jednak z licznych części, które są też ważne dla żydów i chrześcijan. Koran zawiera Torę (czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, Psalmy Dawidowe, Ewangelię i sam Koran. Wszystkie księgi są uznawane za objawione – z kolei chrześcijanie mówią, że tekst ten jest natchniony. 

Najważniejszym elementem, który wyróżnia Islam spośród innych religii monoteistycznych, jest właśnie sam Koran. Podkreśla on to, że wyznawcy religii chrześcijańskiej przedstawili słowo Boże, które zostało uprzednio poddane zniekształceniom. Według muzułmanów, tylko oni żyją zgodnie z zasadami, które są faktycznie zgodne z Bożym zamysłem i nie uległy dotychczas żadnej nadinterpretacji. 

Życie rodzinne – małżeństwo, dzieci i ludzka seksualność 

Dla osób będących częścią wspólnoty Kościoła katolickiego, dużym zaskoczeniem może być muzułmańskie podejście do seksualności. Islam uznaje ludzkie ciało za coś pozytywnego, co może być źródłem przyjemności. Ludzkie współżycie nie prowadzi jedynie do stworzenia potomstwa. Co ciekawe – zezwolono również na korzystanie z antykoncepcji. Powinno jednak wiązać się ono z całkowitą akceptacją dwóch stron małżeństwa. Miłość i seks to motywy, które przewijają się w wielu tekstach kultury, które są związane z Islamem.

Specyficzne dla Islamu jest też podejście do budowania więzów rodzinnych. Mężczyzna ma prawo posiadania kilku żon. Wielożeństwo wśród muzułmanów jest porządkiem dziennym – żoną może być kobieta wyznająca Islam lub inną religię. W przypadku odmiennego wyznania, niezbędny jest monoteistyczny charakter danych wierzeń. Z kolei kobieta ma prawo posiadania tylko jednego męża, a jej głównym powołaniem jest prokreacja i wychowywanie potomstwa. 

Co dzieje się z duszą po śmierci?

Śmierć to temat podejmowany w praktycznie każdej religii. Muzułmanie wierzą to, że wraz z utratą życia na ziemi, następuje przejście do kolejnego etapu istnienia. Islam nie uznaje śmierci za coś negatywnego. Podobnie jak w religii chrześcijańskiej – jest to moment ponownego złączenia z Bogiem Ojcem. 

Jak konkretnie wyobrażana jest śmierć? Silną pozycję w Islamie zajmują anioły. Jeden z nich – a konkretnie anioł śmierci – oddziela ciało od duszy. To niematerialna, duchowa część podąża na spotkanie ze stwórcą. Muzułmanie nie wierzą w to, że człowiek trafia do nieba bezpośrednio po śmierci. Podczas spotkania z Bogiem, osądzane są grzechy danego człowieka. Jeśli Bóg zdecyduje się na ich odpuszczenie, dusza może z powrotem złączyć się z pozostałym na ziemi ciałem. W przeciwnym wypadku – danego człowieka czeka męka w piekle. 

Raj jest miejscem, które czeka na ludzi, którzy zmartwychwstaną podczas dnia Sądu Ostatecznego. Nastąpi to w towarzystwie aniołów, którzy z pomocą skrupulatnie prowadzonych ksiąg będą przywoływali dobre i złe uczynki poszczególnych osób. 

Czy muzułmanie wierzą w czyściec? Islam wskazuje, że istnieje miejsce, w którym znajdują się dusze, które popełniły taką samą ilość uczynków dobrych i złych. Położone jest pomiędzy niebem i piekłem, a po odbyciu pokuty, możliwe jest spotkanie się z Bogiem i wstąpienie do raju. 

Pielgrzymka do Mekki 

Każdy muzułmanin ma obowiązek, aby przynajmniej raz w życiu udać się do Mekki. Określony jest czas, w którym powinna odbyć się ta pielgrzymka – są to ostatnie dni miesiąca „zu al-hidżdża. A jakie czynności powinny odbyć się w końcowym miejscu wędrówki? Najważniejsze jest okrążenie całej Al-Kaby – 7 razy, liczba ta jest bardzo istotna – a kolejno ucałowanie Czarnego Kamienia. Ostatnim etapem jest bieg i wypicie świętej wody ze źródła o nazwie „Zamzam”. 

Każda osoba, której udało się odbyć całą pielgrzymkę do Mekki, zyskuje w swoim otoczeniu uszanowanie. Większość muzułmanów realizuje w swoim życiu ten cel – w ciągu roku kalendarzowego, do miejsca tego udaje się aż kilka milionów osób. 

Dodaj komentarz