Mahomet – kim był? Jak rodził się Islam?

Mahomet uznawany jest za proroka, który przyczynił się do powstania Islamu. Muzułmanie wierzą, że Allah objawił mu słowo boże, a na jego cześć odbywają się pielgrzymki do Mekki – miejsce jego urodzenia. Z czego jeszcze jest znany Mahomet i w jaki sposób przyczynił się do powstania Islamu?

Mahomet – zarys życiorysu

Nie są znane żadne konkretne fakty, które mówiłyby o narodzinach proroka i jego dzieciństwie. Uznaje się, że społeczeństwo nie interesowało się jego życiem, aż do momentu kiedy dostąpił zaszczytu pierwszego objawienia bożego. Wiadomo tylko tyle, że żył on w VI wieku. Działał na półwyspie arabskim, który zamieszkany był przez koczowników. Za wychowanie chłopca odpowiedzialny był dziadek, a w ciągu swojego życia miał przynajmniej kilkanaście żon. 

Kiedy narodził się Mahomet, na obszarze jego funkcjonowania nieustannie szerzył się monoteizm. W swoim życiu, spotykał on zarówno chrześcijan, jak i Żydów, których wierzenia poznawał w przynajmniej podstawowym zakresie. Kiedy pierwszy raz zstąpiła na niego wizja, Mahomet rozpoczął etap życia, który nigdy się już nie zakończył. Aż do śmierci otrzymywał przekazy od Boga i głosił jego słowo. Podczas swojej ziemskiej drogi spotkał się z brakiem przychylności i koniecznością ucieczki z Mekki, do której wrócił bezpośrednio przed śmiercią. 

Mahomet z punktu widzenia Chrześcijan

Teologowie chrześcijańscy już od setek lat zadawali sobie pytanie dotyczące zasadności powstania kolejnej religii związanej z wiarą w Boga Abrahama. Pierwszą reakcją było powstanie tezy dotyczącej właśnie spełniających się proroctw zawartych w Biblii. Jednak strach i niepewność zwyciężyły i wpłynęły na coraz częściej pojawiające się teorie związane z pogańskim charakterem islamu. Mahometa nazywano narzędziem szatana i uznawano, że jego celem jest sprowadzenie ludzi na drogę zła. 

Przez wiele lat, prorok muzułmański był ośmieszany, a chrześcijanie i Żydzi zarzucali mu wiele zła. Prawdą jest to, że niechęć do Mahometa jest otwarcie wyrażana aż po dzień dzisiejszy. Udostępniane są różnorodne publikacje, które mają na celu przedstawienie islamu w jak najgorszym świetle. Opozycją dla tych zachowań jest postępowanie kilku ostatnich papieży – apelują oni o życzliwość w kierunku muzułmanów. 

Tradycja, w którą wierzą muzułmanie prezentuje się jednak nieco inaczej. Badacze, którzy od lat kolekcjonują opowieści o życiu proroka, przekazują wiedzę wskazującą na to, że Mahomet był dobry i pobożny.  Otoczenie ceniło go zaufaniem, a obecnie w miejscach przenikniętych islamem, prorok jest uznawany za źródło dumy.

Korzenie Islamu, a osoba Mahometa

Początkowo, Islam był  często określany jako „mahometanizm”. Mahomet odegrał niezwykle ważną rolę w kształtowaniu się zasad związanych z tą religią. To jemu zostały objawione najważniejsze zasady muzułmanina:

  • wyznanie wiary;
  • modlitwa 5 razy w ciągu dnia;
  • post podczas ramadanu;
  • oddawanie jałmużny;
  • udanie się na pielgrzymkę do Mekki.

Słowo, które rozpowszechniał Mahomet, początkowo docierało do obywateli krajów arabskich. Tylko te plemiona wyznawały Islam w pierwszych stuleciach. Dopiero z biegiem lat, religia ta zaczęła docierać do różnych zakątków całego świata. Mahomet jest uznawany za charyzmatycznego mówcę, który zachęcał ludzi do refleksji i przyjmowania tez dotyczących Allaha. 

Mahomet i jego życie w Medynie

Kontrowersyjnym etapem, który związany jest z nieustannymi dyskusjami uczonych, historyków i teologów, jest ostatni etap życia Mahometa, który prorok skończył w Medynie. Właśnie wtedy udało mu się nieco zmienić postrzeganie swojej osoby przez otoczenie. Wysłannik przestał być obiektem nieustannych prześladowań, a przemienił się na obrońcę wyznawców nauk, które głosił. Bóg zezwolił prorokowi na walkę zbrojną, a wiele osób porównuje jego życie z tego okresu z życiem biblijnego Dawida, Eliasza czy Mojżesza. Wspólną cechą tych postaci jest nie tylko forma relacji z Bogiem, ale także poślubienie wielu kobiet, które było zgodne z ówcześnie obowiązującymi zwyczajami.

Uprzedzenia powstałe głównie ze względu na ostatnie 10-lecie życia, nie zdołały zdominować poglądu dotyczącego osoby Mahometa. Bez względu na subiektywne zdania – należy uznać go za osobę, która oddana była słowu bożemu. Jego życie uosabiał zasady islamu, a obecna interpretacja faktów związanych z życiem Mahometa sprawia, że teolodzy nieustannie zadają sobie dotyczące jego roli związanej z wiarą w jedynego Boga. 

Mahomet – w co wierzą muzułmanie?

Jedną z podstawowych prawd wiary, które obowiązują w Islamie, jest to, że Mahomet jest bożym wysłannikiem. Zaliczany jest do tej samej grupy osób, co Adam, Jezus, a także Abraham. Uznaje się, że najważniejszym zadaniem owych osób jest głoszenie nauk bożych oraz przestrzeganie ludności ziemskiej przed popełnianiem złych czynów. 

Mahomet, według muzułmanów, wypełnił proroctwa głoszone przez ówczesnych wysłanników i proroków. Jest on niezwykle ważny dla tej religii przez to, że zamknął cały cykl wyznaczonych uprzednio misji. Potwierdził proroctwa, a głoszone przez niego słowa zapisane zostały w Koranie. W Islamie niezwykle ważny jest nie tylko Koran, ale również Pięcioksiąg, Torą i Ewangelia. Jednak na tle wszystkich tekstów, Koran jest wyjątkowy. Stanowi on poprawną wersję wszystkich wierzeń i wyjaśnia błędnie ukazana dotychczas prawdy dotyczące Boga. 

Muzułmanie przypisują Mahometowi dokonanie wielu cudów i uznają, że posiadał on zdolności ponadnaturalnego (chociaż faktem jest to, że Koran głosi iż każdy prorok jest jedynie człowiekiem). Uważano, że nietypowe wydarzenia z jego udziałem to m.in:

  • wędrówka duszy Mahometa, czasem interpretowana jako podróż do Jerozolimy, która odbyła się w rzeczywistości;
  • pojawiające się w literaturze i innych tekstach kultury, rozerwanie księżyca;
  • liczne cuda związane z pokarmem;
  • cudowna relacja ze zwierzętami, które chroniły życie Mahometa. 

Wiara w Mahometa i przyjęcie Islamu to niezwykle duży krok, który wpłynął na całokształt życia mieszkańców Europy, Afryki i Azji. Religia ta wpłynęła na rozwój kultury, architektury, a Arabowie będący wyznawcami islamu dołożyli kilka swoich cegiełek do prac w zakresie nauk ścisłych. 

Dodaj komentarz