Mahomet – kim był? Jak rodził się Islam?

Mahomet uznawany jest za proroka, który przyczynił się do powstania Islamu. Muzułmanie wierzą, że Allah objawił mu słowo boże, a na jego cześć odbywają się pielgrzymki do Mekki – miejsce jego urodzenia. Z czego jeszcze jest znany Mahomet i w jaki sposób przyczynił się do powstania Islamu?

Islam – główne cechy

Islam jest jedną z najważniejszych religii na świecie. Ma korzenie wspólne z judaizmem i chrześcijaństwem. Liczba wiernych jest niezwykle liczna – islam ustępuje miejsca jedynie chrześcijaństwu. Jak tłumaczona jest nazwa tej religii? Oznacza „poddanie się woli Boga” i w pewnym sensie odzwierciedla najważniejsze cechy i zasady wiążące wiernych. Jaka jest charakterystyka Islamu?