Święty Krystian – życiorys i znaczenie imienia

Święci i błogosławieni o imieniu Krystian występowali w historii dosyć często, a imię to było szczególnie popularne pośród braci cystersów. Kult świętych współwyznawców nie wychodził jednak zwykle poza klasztorne mury, dlatego nie rozpowszechnił się, a większość z nich nie jest znana. Z tego względu można przytoczyć zaledwie czterech świętych o imieniu Krystian lub Krystyn (starodawna forma imienia Krystian), którzy wywarli większy wpływ na chrześcijaństwo i są bardziej znani.

Święty Krystian – życiorys

Pierwszym z świętych Krystianów jest Krystyn męczennik, który należy do Pięciu Braci Męczenników, czyli pierwszych męczenników na ziemiach polskich. Mimo iż, sam nie był bratem zakonnym, to zginął razem z nimi podczas napadu rabunkowego, jaki został dokonany na pustelnię, w której przebywali. Czterej zakonnicy – Benedykt, Jan, Izaak i Mateusz zginęli przed Krystynem. Zdarzenia te miały miejsce za czasów panowania w Polsce Bolesława Chrobrego, a proces kanonizacyjny pierwszych męczenników odbył się niemalże od razu, lecz oficjalnego zakończenia procedury wyniesienia ich na ołtarze dokonał papież Juliusz II w 1508 roku.

Zabójstwo Pierwszych Męczenników Polskich
Przedstawienie zabójstwa Pierwszych Męczenników Polskich w kościele klasztoru kamedułów w Bieniszewie, fot: domena publiczna, Albertus teolog, Wikimedia Commons

Oprócz Krystyna męczennika, w martyrologii możemy znaleźć także Krystyna z Landais, którego życiorys jest nam bardziej znany. Św. Krystyn z Landais już od najmłodszych lat wykazywał głębokie zainteresowanie życiem duchownym. W związku z tym postanowił opuścić dom rodzinny i przyłączył się do braci pustelników w Gastines. W późniejszym czasie wielokrotnie zmieniał klasztory, aż w końcu znalazł się w Landais. To tam mógł dopiero w pełni poddać się umartwianiu i skupić na życiu ku chwale Chrystusa, cały czas zgłębiając tajemnice wiary chrześcijańskiej. Św. Krystyn już nigdy nie opuścił Landais i właśnie tam zmarł. Jego wspomnienie jest obchodzone 26 lipca. 

Oprócz Krystyna męczennika oraz Krystyna z Landais, w historii zapisali się także dwaj inni święci o imieniu Krystian. Pierwszym z nich był biskup Prus, który zasłynął swoją działalnością misyjną pośród poganów. Drugim z świętych był Krystyn biskup Antiochii, o którym jednak niewiele wiadomo, zakłada się jednak, że był dominikaninem. 

Jakim patronem jest św. Krystian?

W źródłach historycznych oraz martyrologiach ciężko znaleźć jakąkolwiek informację o patronacie któregoś z świętych Krystianów. Z pewnością można przyjąć, że są oni patronami osób cierpiących za wiarę, jako że sami byli męczennikami.

Kult św. Krystiana

Spośród czwórki znanych świętych o imieniu Krystian najmocniej rozwinął się kult św. Krystyna męczennika oraz ogólnie kult Pięciu Braci Męczenników. Jest on szczególnie mocny nie tylko w Polsce, ale także Czechach, na Morawach czy we Włoszech. W Polsce głównym miejscem kultu jest Międzyrzecz. czyli miasto w województwie lubuskim, gdzie najprawdopodobniej dokonała się ich męczeńska śmierć.

Znaczenie imienia Krystian

Imię Krystian wywodzi się z greki, a mianowicie od słowa ,,chrystianos”, które oznaczało po prostu chrześcijanina, zwolennika i wyznawcę Chrystusa. Niektórzy twierdzą także, że Krystian może pochodzić z łacińskiego słowa ,,Christianus”, które oznacza należącego do Chrystusa. Niezależnie od tłumaczenia i pochodzenia, znaczenie imienia Krystian pozostaje takie samo. Imię to długo nie zdobywało popularności na ziemiach polskich, lecz w obecnych czasach jest nadawane coraz chętniej.

Dodaj komentarz