Czy manifestacja i afirmacja to grzech?

Człowiek, choć najdoskonalsza istota stworzona przez Boga, jest podatny na wiele zagrożeń. Jednym z nich są afirmacje, manifestacje i psychologia przyciągania będące oparciem wielu pseudo religii i sekt.

Manifestacja duchowa a chrześcijaństwo

Wiele dzisiejszych sekt opiera się na nowoczesnych technikach manipulacji, za którą można uznać wiarę w „cuda”, będące nie pracą duchową, lecz połączeniem kilku prostych sposobów na poradzenie sobie z wyzwaniem. Sposoby manifestacji duchowej stanowią połączenia wierzeń wielu religii, będące u swych podstaw zaprzeczenie idei chrześcijańskich, wiary w jednego Boga i odrzuceniem modlitwy.

Coraz częściej alternatywne sposoby wiary odrywają wiernych od Kościoła, prowadząc w stronę sekt i wyłudzania pieniędzy – np. zachęcając do zakupu elektryzowanych kryształów przekazujących moc czy innych gadżetów.

Dodaj komentarz