Czy afirmacja to grzech?

Afirmacje zyskują coraz większą popularność. Osoby decydujące się na ich praktykowanie pokładają w nich wiarę, oczekując wizualizowanych przez siebie efektów. Czym tak naprawdę są afirmacje i jakie jest zdanie kościoła katolickiego na ich temat?

Czym są afirmacje?

Afirmacje to zdania o charakterze życzeniowym, które mają wpłynąć na zmianę przekonań na własny temat, a także umożliwiać zrealizowanie się pożądanych wydarzeń. Osoby decydujące się na wprowadzenie afirmacji do swojego życia z reguły chcą odmienić swoje samopoczucie lub codzienność. Kościół widzi jednak pewne zagrożenia związane z niektórymi sposobami prowadzenia afirmacji.

Jak stosowane są afirmacje?

Afirmacje z reguły polegają na systematycznym powtarzaniu określonych zdań. Ich nieustanne przywoływanie ma prowadzić do ugruntowania ich w umyśle. Najbardziej korzystają na nich osoby, które oceniają siebie pozytywnie, ale ich poczucie wartości nie jest ugruntowane. Jednak w niektórych przypadkach afirmacje mogą okazać się niezwykle szkodliwe. W skrajnych przypadkach osoby stosujące afirmacje mogą doprowadzić się do kryzysu psychicznego lub znacznego załamania wiary. Na rynku pojawia się coraz więcej publikacji z afirmacjami. Wiele osób realizuje zawarte w nich praktyki bezrefleksyjnie co może w znacznym stopniu wpływać na ich ogólny stan i samopoczucie, a przez to również na zdolność do realizacji wiary w Boga. 

Afirmacje a kościół katolicki

Kluczową kwestią, od której należy wyjść analizując kwestię afirmacji z chrześcijańskiej perspektywy jest to, że człowiek w swoim życiu powinien zdać się na wolę Boga i w pełni ją zaakceptować. To sam Stwórca wie co dla nas najlepsze. Niebezpieczeństwo związane ze stałym odmawianiem afirmacji może zahaczać nawet o bluźnierstwo. Pokładania wiary w cokolwiek innego niż Chrystus jest jednoznacznym grzechem ciężkim. Zdecydowanie lepszą praktyką z perspektywy wiary chrześcijańskiej będzie regularna modlitwa. Dzięki rozmowie z Bogiem można prosić o wstawiennictwo w swoich sprawach, a także prosić o dobro dla rodziny czy znajomych. Korzyścią wynikającą z afirmacji może być jedynie praca nad sobą, wyznawanymi przez siebie wartościami oraz nad swoją samooceną. Afirmowanie swojej wartości czy wzrastania w wierze mieści się w ramach realizowania wartości chrześcijańskich. Treści nie mogą jednak być sprzeczne z katolickimi zasadami, ani stawiać jakichkolwiek zjawisk ponad mocą bożą.

Dodaj komentarz