Manifestacja a afirmacja – czym się różnią?

Dążenie do szczęścia i dobrego samopoczucia jest naturalne dla każdego człowieka. Aktualnie coraz większą popularnością cieszą się afirmacje i manifestacje. Jak należy oceniać je z perspektywy religijności i życia duchowego?

Czym są afirmacje?

Afirmacje są formą myślenia życzeniowego. Z reguły przybierają formę osobistych próśb i sentencji wyrażających aktualne pragnienia. Z reguły mają służyć poprawie nastroju, podniesieniu poczucia własnej wartości, zwiększeniu pozytywnego nastawienia i zyskania poczucia kontroli.Wiele osób docenia ich działanie na system motywacyjny. Afirmacje potrafią znacząco wpłynąć na zwiększenie produktywności, a także zmienić podejście do aktualnie przeżywanych trudności.

Afirmuje czasem są określane kierunkowaniem celów i marzeń. Często przypisuje im się pomocność w kwestii osiągnięcia spokoju i skupienia, a także dostosowania swoich reakcji do sytuacji. Założeniem stosowania afirmacji jest też zbudowanie możliwości kontrolowania swoich emocji.

Manifestacja duchowa – czym różni się od afirmacji?

Manifestacja duchowa opiera się na założeniu wielowymiarowości ludzkiego istnienia. Niektóre stany emocjonalne i duchowe mogą nakładać się na siebie, wywołując niechęć i brak napędu do działania. Manifestacje duchowe mogą mieć różne cele – i to od nich zależy czy są grzechem z katolickiego punktu widzenia. Jeśli manifestacje dotyczą wartości zgodnych z założeniami chrześcijańskimi – można powiedzieć, że nie są niczym złym. Jednak kiedy sprzeciwiają się przykazaniom Bożym – nie powinny być elementem funkcjonowania chrześcijanina. Manifestacje duchowe mogą jednak stać się nawet częścią modlitwy. Wszystko zależy od pobudek danej osoby.

Manifestacje mogą przybrać niebezpieczną formę w momencie, w którym ich celem będzie osiągnięcie jakiegoś celu dla własnej przyjemności – niezwiązanej z Bogiem. Celem podejmowania manifestacji zawsze powinno być uzyskanie korzyści dla innych osób i całych wspólnot. Należy wystrzegać się pychy i chciwości – tego rodzaju wartości są całkowicie sprzeczne z nauką kościoła katolickiego. Manifestacje prowadzone w niezdrowy sposób są charakterystyczne dla funkcjonowania sekt czy wyłudzania pieniędzy. Sprzedaż gadżetów mających pomóc w manifestacjach i afirmacjach może z łatwością naciągnąć na wydatek osoby poprzednio poddane wpływom skłaniających je do afirmacji czy manifestacji wspólnot i przywódców sekt. Warto pamiętać o tym, że manifestacje duchowe mogą być zarówno korzystne, jak i złe – wszystko zależy od rozsądku i umiaru. 

Dodaj komentarz