Czym różni się współczesne świętowanie niedzieli od dawnego z początku historii Kościoła?​

Niedziela to ważny dzień dla każdego chrześcijanina. Większość osób rozpoczyna ją od uczestnictwa w mszy świętej, a następnie poświęca czas na odpoczynek i budowanie relacji z bliskimi. Jakie jest znaczenie niedzieli w Kościele? Jak obchody tego dnia wyglądały w perspektywie historycznej?

Niedziela – dlaczego jest dniem świętym?

Niedziela jest dniem wolnym od pracy, w którym każdy chrześcijanin ma obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. Udział w Eucharystii ma być wyrazem wdzięczności, okazją do wzmacniania swojej relacji z Bogiem, pogłębiania swojej wiedzy o Chrystusie, a także miejscem, w którym możliwe jest przyjęcie sakramentów. Jednak dlaczego właśnie niedziela? Podstawową odpowiedzią na to pytanie jest to, że Chrystus zmartwychwstał w Niedzielę. Tego dnia tygodnia ukazał się swoim uczniom. Również zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w niedzielę. Warto też przeanalizować tę kwestię z perspektywy historycznej – pierwsi chrześcijanie obchodzili szabat w sobotę wieczorem. Następnie sprawowali Eucharystię w niedzielę – Dzień Pański, będący swego rodzaju przedłużeniem szabatu. 

Niedziela dziś

Niedziela jest obecnie dniem wyjątkowym nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich członków społeczeństwa. Osoby innych wyznań, a także ateiści, mogą w tym dniu cieszyć się wolnym czasem. Brak obowiązków sprzyja atmosferze beztroski i wypoczynku. Katolicy wybierają się na mszę świętą, która jest ważnym elementem tygodnia. W tym czasie słuchają bowiem Słowa Bożego, przystępują do sakramentu Eucharystii, a czasem również pokuty. Warto pamiętać, że niepozbawienie się na mszy jest grzechem. Jest on coraz częściej popełniany – nieumiejętność zaangażowania się w przeżywanie dnia pańskiego wynika często z niechęci wywołanej coraz powszechniejszym konsumpcjonizmem oraz biernością. Jednak świętowanie tego dnia to podstawa życia w relacji z Bogiem –  bez niej trudno zbudować jakąkolwiek relację z Jezusem. 

Niedziela w historii Kościoła

W pierwszych wiekach funkcjonowania wspólnoty Kościoła, niedziela była świętowaniem Paschy. Podczas tego dnia z radością wspominano zmartwychwstanie Jezusa, a także nawiązywano do stworzenia świata. Takie podejście do świętowania niedzieli podkreśla wagę zmartwychwstania Chrystusa – jest ono bowiem świętowane nie tylko raz w roku, ale co tydzień. Już w pierwszych latach po wniebowstąpieniu Chrystusa, niedziela była czasem gromadzenia się wiernych na uczcie eucharystycznej. Powinien być to dzień wesoły, a przede wszystkim przeżywany wspólnie, wraz z innymi członkami wspólnoty.

Dodaj komentarz