Co powinien zawierać nekrolog? Przykład nekrologu

Śmierć kogoś bliskiego to traumatyczne wydarzenie dla całej rodziny. Przeżywanie procesu żałoby rozpoczyna się od organizacji pogrzebu. Formalności związane z tą uroczystością wiążą się też z koniecznością napisania nekrologu. Jest to informacja, dzięki której osoby z bliskiego otoczenia mogą dowiedzieć się o śmierci danej osoby oraz miejscu i czasie uroczystości pogrzebowej. Jak napisać nekrolog i jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Nekrolog – od czego zacząć?

Nekrologi publikowane są przede wszystkim przez członków najbliższej rodziny. Osoba związana ze zmarłym – małżonek, dziecko czy wnuk, rozwiesza nekrolog w miejscu publicznym, w którym osoby z danego środowiska będą mogły zapoznać się z informacją. Z reguły miejsca te to tablice umieszczone w kościołach czy na cmentarzach. Pierwszym krokiem, który należy podjąć przed stworzeniem nekrologu jest zgromadzenie informacji dotyczących osoby zmarłej, daty, godziny i miejsca pogrzebu, a także określenie kto ma zostać podpisany jako twórca nekrologu. Czasem pod informacją umieszczane są dodatkowe elementy w postaci cytatu czy wiersza. Nekrolog jest miejscem, w którym można też zamieścić prośby do osób, które pojawią się na uroczystości pogrzebowej. 

Nekrolog, a klepsydra – czym się różnią?

Wiele osób uznaje nekrolog i klepsydrę za określenia będące synonimami. W zasadzie jest to prawda, jednak można wyróżnić jedną, zasadniczą różnicę. Określenie nekrolog, w precyzyjnym rozumieniu tego słowa, odnosić należy do zawiadomienia o śmierci umieszczonego w pewnym środku masowego przekazu – np. w gazecie czy na portalu internetowym. Z kolei jako klepsydrę należy rozumieć informację o śmierci, która jest rozwieszana w przestrzeni publicznej. Często jednak wyrażenia te stosowane są zamiennie. 

Przykładowy układ nekrologu

Nekrolog powinien być zwięzły i konkretny. Najczęściej rozpoczyna się zwrotem otwierającym, następnie przedstawione są konkretne informacje dotyczące osoby zmarłej i uroczystości, a na końcu umieszcza się podpis i ewentualne treści dodatkowe. Przykładowy wzór nekrologu może wyglądać następująco:

Zawiadamiamy z żalem, że odeszła od nas żona, matka, babcia

ś.p ….

Pożegnanie zmarłej odbędzie się dnia …, o godzinie …. Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w kościele …, a następnie będzie miał miejsce pogrzeb na cmentarzu …

Z wyrazami żalu zawiadamia rodzina

Nekrolog Jana Szczepanika opublikowany w gazecie tarnowskiej w 1926 roku, fot: domena publiczna

Nekrolog – oprawa graficzny

Ważnym elementem podczas przygotowywania nekrologu jest stworzenie oprawy graficznej. Zawsze stosuje się barwy czarno-białe. Najczęściej dodaje się też czarną ramkę – konwencjonalnie powinna być prosta i podwójna, coraz częściej jednak odchodzi się od tego schematu i dodaje niekonwencjonalne wzory. Znaczenie ma też wybrana czcionka i jej sformatowanie. Powiększone powinny zostać dane zmarłego – w tym miejscu warto też pogrubić tekst. Ozdobna forma dotyczy też skrótu „ś.p”. Warto wybrać tutaj inny rodzaj czcionki, który będzie nieco bardziej ozdobny. Warto pamiętać o tym, że często nekrologi są tworzone przez firmy pogrzebowe. W takim przypadku warto poinformować dany zakład o swoich preferencjach, przekazać precyzyjnie sformułowaną treść, która zostanie umieszczona w nekrologu. Szczególnie ważne są odpowiednie dane oraz ewentualny dodatkowy tekst.

Przykładowe tło do nekrologu

fot: Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Dodaj komentarz