Kto może przyjąć bierzmowanie?

Bierzmowanie to sakrament, który wzmacnia relację ochrzczonej osoby z Bogiem. Łaska Ducha Świętego umożliwia zaangażowanie się w działalność wspólnoty Kościoła, a także jest sposobnością do wzmocnienia przekonania o konieczności poświadczania swojej wiary czynem. Kto może przyjąć sakrament bierzmowania i kiedy jest to możliwe?

Kto może przystąpić do sakramentu bierzmowania?

Sakrament bierzmowania jest co do zasady adresowany do młodzieży w wieku 15-17 lat. Kandydat musi być osobą ochrzczoną. Należy też pamiętać o tym, że jest on udzielany jedynie raz w życiu. Często zapominają o tym osoby dokonujące apostazji, które po podjęciu decyzji o powrocie do wspólnoty Kościoła, dowiadują się, że nie mają możliwości ponownego bierzmowania. 

Aby móc przystąpić do sakramentu bierzmowania, należy ukończyć proces przygotowania, który powinien być podjęty z własnej, nieprzymuszonej woli. Przed przyjęciem sakramentu, niezbędne jest uczestnictwo w spotkaniach pogłębiających wiedzę i wiarę. 

Istnieje możliwość przystąpienia do bierzmowania w przyspieszonym trybie. Możliwość ta dotyczy przede wszystkim osób dorosłych, które ukończyły 21 rok życia, osób powołanych do bycia chrzestnym, wszystkich planujących wejście w małżeństwo. 

Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony oraz znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Przepisy prawa kanonicznego mówią, że do przyjęcia tego sakramentu zdatny jest każdy, kto został ochrzczony, a dotychczas nie był bierzmowany. Jaki jest model idealnego kandydata do bierzmowania?

  • Regularnie uczestniczy w mszy świętej;
  • regularnie korzysta z sakramentu pokuty i eucharystii;
  • zna prawdy wiary, modlitwy;
  • kieruje się w swoim  życiu codziennym zasadami moralności chrześcijańskiej;
  • ceni pomoc bliźniemu;
  • podejmuje aktywne działania w swojej parafii;
  • jest obecny na szkolnych lekcjach religii.

Aby móc przystąpić do sakramentu bierzmowania, należy mieć szczerą intencję. Często praktykowane jest przystępowanie do tego sakramentu ze względu na poczynania rówieśników. Nie jest to dobre rozwiązanie – chęć powinna wynikać z głębi serca. Kandydat powinien pragnąć zacieśnić swoją relację z Bogiem i dążyć do uzyskania Łaski Ducha Świętego. 

Dodaj komentarz