Jak napisać podanie o bierzmowanie?

Bierzmowanie jest sakramentem niezwykle istotnym w życiu każdego chrześcijanina. Często określa się je jako potwierdzenie dojrzałości w wierze. Aby móc zostać dopuszczonym do tego sakramentu, należy nie tylko zadbać o przygotowanie duchowe, ale również spełnić wszystkie niezbędne formalności. W jaki sposób należy napisać podanie o bierzmowanie?

Struktura podania

Podanie do bierzmowania powinno zawierać wszystkie niezbędne dane. Podobnie jak w innych dokumentach tego rodzaju, należy podać imię oraz nazwisko, a także adres swojego zamieszkania. W prawym górnym roku powinna znaleźć się data oraz miejsce, w którym dokument został sporządzony. Ważne jest też to, do kogo należy adresować swoją prośbę – jest to biskup. Pod treścią właściwą należy umieścić zwrot grzecznościowy oraz czytelny, własnoręczny podpis. Podanie należy sporządzić na kartce o formacie A4, w sposób wyraźny, z zachowaniem marginesów i odpowiednią redakcją podanych informacji. 

Treść – co powinno się w niej znaleźć

Najistotniejszym elementem dobrze skonstruowanego podania jest dobrze umotywowana treść właściwa. Fragment ten należy rozpocząć od wyrażenia prośby o umożliwienie przystąpienia do sakramentu. Prośbę należy uzasadnić i uargumentować. Bierzmowanie to sakrament, który powinien być przyjęty w sposób świadomy i dobrowolny. Warto podkreślić świadomość co do wagi podejmowanej decyzji, a także uwzględnić pragnienie wzrastania w wierze i nieustannego umocnienia swojej wiary. 

Przykładowe podanie o bierzmowanie

Warszawa, 26.11.2022

Tomasz Kowalski
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Rafał Markowski

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Jego Ekscelencji o udzielenie mi sakramentu bierzmowania. Swoją prośbę motywuję tym, że……………………………………………………………………………………………………………….

Do sakramentu bierzmowania przygotowywałem się w parafii Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Na swojego patrona wybrałem……………………………………………………………… Decyzję tą podjąłem ze względu na………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Świadkiem przyjętego przeze mnie sakramentu będzie…………………………………………………………………………………

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby,

Z wyrazami szacunku,

…………………………………………

Sakrament bierzmowania – inne formalności

Podanie nie jest jedynym elementem formalnym, który należy złożyć, aby móc przystąpić do sakramentu bierzmowania. Cały proces przygotowania trwa z reguły rok kalendarzowy. Większość osób przystępuje do tego procesu w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Aby móc rozpocząć przygotowania do przyjęcia bierzmowania, należy w parafii przedstawić świadectwo chrztu. Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu w swojej własnej Parafii, a także w kościele oddalonym od aktualnego miejsca zamieszkania. Kandydat musi potwierdzić zrozumienie zasad, a także wskazać przyjmowane imię i osobę będącą świadkiem. 

Warto mieć świadomość tego, że formalności są tak naprawdę najmniej istotnym elementem przygotowań. Należy przyłożyć wagę przede wszystkim do refleksji duchowej oraz przygotowania się właśnie w tym zakresie. Obowiązkiem jest regularne uczestniczenie w spotkaniach, w katechezie, a także w mszach świętych oraz wyznaczonych nabożeństwach. Wymagane jest też przystąpienie do sakramentu spowiedzi świętej. 

Dodaj komentarz