Czy rodzic może być świadkiem bierzmowania?

Sakrament bierzmowania określany jest sakramentem będącym potwierdzeniem dojrzałości chrześcijańskiej. Podczas niego Chrystus udziela bierzmowanej osobie Ducha Świętego. Możliwe jest przyjęcie tego sakramentu jedynie raz w całym życiu. Jak wygląda bierzmowanie i czy można wybrać rodzica jako świadka?

Sakrament bierzmowania – jak wygląda?

Główną częścią obrzędu bierzmowania jest namaszczenie krzyżem świętym. Biskup wypowiada wtedy słowa „przyjmij znamię daru ducha świętego”. Przyjęcie bierzmowania umożliwia rozwój swojej wiary i zrozumienie swojego powołania. Ważną kwestią jest wybór patrona. Powinien być dokonany świadomie z myślą o wartościach, którymi osoba bierzmowana kieruje się w swoim życiu. Bierzmowanie jest dość istotnie powiązane z dotychczas przyjętymi sakramentami, a najniższym zalecanym wiekiem jest 14 rok życia. Po chrzcie i Komunii Świętej, jest to kolejny niezwykle istotny moment w rozwoju relacji z Bogiem. 

Czy rodzic może być świadkiem bierzmowania?

Częstym dylematem jest to, kogo wybrać na świadka bierzmowania. Jest on osobą, która bierze czynny udział w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu, a po dokonaniu namaszczenia krzyżmem wspiera w dotrzymaniu złożonych przyrzeczeń. Obecnie zaleca się, aby świadkiem był rodzic chrzestny. Jest to sposób umożliwiający zaakcentowanie powiązania między sakramentem chrztu, a bierzmowania. Warto jednak pamiętać o tym, że nie jest zabronione wybranie innej osoby. Częstym dylematem jest to, czy świadkiem może zostać rodzic osoby bierzmowanej. Kodeks Kanoniczny jasno wskazuje, że tego rodzaju rozwiązanie nie powinno być stosowane. 

W takim razie, jaki warunki powinien spełniać kandydat na świadka bierzmowania?

  • Osoba powołana do tej funkcji powinna być odpowiedzialna i pracować nad swoim życiem duchowym;
  • niezbędna jest należność do Kościoła katolickiego, a także uprzednie przyjęcie trzech najważniejszych sakramentów, którymi są chrzest, Eucharystia oraz bierzmowanie;
  • prawo nie może negować uprawnień do pełnienia przez tę osobę funkcji świadka. 

Jednak istnieją sytuacje, w których rodzice są uprawnieni do bycia świadkiem podczas bierzmowania swojego dziecka. Jest to dozwolone w sytuacji, w której niemożliwe jest odnalezienie świadka spełniającego wszystkie wyżej wymienione wymogi. 

Dodaj komentarz