Czy kłamstwo to grzech ciężki? Jakim grzechem jest kłamanie?

Kłamstwo jest jednym z najpowszechniejszym grzechów jakie popełniamy. Warto jednak wiedzieć, że waga kłamstw jako grzechów jest różna. Kłamstwo może być grzechem ciężkim, jednak w tym przypadku wszystko zależy od rodzaju oszustwa. Jak rozumieć kłamstwo jako grzech?

Grzechy ciężkie – czym są?

Grzechy ciężkie, to z definicji grzechy spełniające trzy zasadnicze kryteria; aby grzech był ciężki, musi dotyczyć poważnej sprawy, musi występować także pełna świadomość grzesznika oraz całkowita zgoda. Innymi słowy, ciężki grzech kłamstwa musi być popełniony dobrowolnie i celowo. Zwykłe, codzienne, drobne kłamstwa nie są uważane za grzechy ciężkie, gdyż zazwyczaj nie spełniają tych kryteriów. Z tego względu, ocena tego, czy popełniliśmy grzech ciężki należy po pierwsze do nas samych. Takiej oceny można bowiem dokonać podczas rachunku sumienia przed spowiedzią. Gdy udamy się do spowiedzi, warto wyjaśnić księdzu, jaki rodzaj kłamstwa popełniliśmy. To właśnie duchowny jest osobą, która pomoże nam oszacować, czy popełniony przez nas grzech jest ciężki.

Definicja kłamstwa jako grzechu

To, że każde kłamstwo jest grzechem, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Problem może jedynie istnieć w ocenie ciężkości tego grzechu, a w tej ocenie może pomóc nam przede wszystkim rachunek sumienia wykonywany przed spowiedzią – dzięki niemu będzie w stanie ocenić motywy naszego kłamstwa, od których to zależy fakt, czy grzech można uznać za ciężki, czy nie.  Każdemu z nas zdarza się skłamać; ważne jednak jest to, jak zachowujemy się po dokonaniu grzechu i co robimy, aby zadośćuczynić skrzywdzonym przez nas osobom, co nie zawsze jest takie łatwe.

Jak cenić wagę kłamstwa?

Rachunek sumienia w tej kwestii jest absolutnie niezbędny; mimo wszystko tak naprawdę o ciężkości popełnionego przez nas grzechu decyduje ksiądz, który nas spowiada. Mimo wszystko, dzięki dobrej znajomości przykazań i chrześcijańskich reguł, możemy się sami dowiedzieć, czy nasze przewinienie klasyfikuje się jako ciężkie. W przypadku popełnienia grzechu ciężkiego bardzo ważna jest pokuta i zadośćuczynienie bliźnim. To właśnie dzięki naszym czynom, a nie słowom bowiem pokuta nabiera znaczenia. W przypadku wszystkich grzechów ciężkich po wykonanej pokucie, należy wykonać rachunek sumienia, podobny do tego wykonywanego przed podejściem do spowiedzi, a następnie wyspowiadać się w celu oczyszczenia z grzechów.

Grzechu kłamstwa nie powinno się bagatelizować, a wręcz podejmować wszelkie starania, aby sytuacja uległa zmianie.

Fot: Roland Schwerdhöfer / Pixabay

Dodaj komentarz