Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby zostać chrzestnym?

Wybór chrzestnego dla dziecka to decyzja, która nie jest łatwa do podjęcia. Oprócz spełnienia wymogów formalnych, osoba chrzestnego powinna spełniać szereg innych, nie mniej ważnych reguł. Z tego właśnie względu zaleca się rodzicom, aby wybór chrzestnych był decyzją dobrze przemyślaną; udział chrzestnego w życiu chrzczonego dziecka nie kończy się bowiem jedynie na uczestnictwie w sakramencie chrztu. Kto może zostać chrzestnym i na czym polega rola chrzestnego?

Kto może zostać chrzestnym?

Według zasad kościoła katolickiego, chrzestnym może zostać każda osoba, spełniająca wymienione warunki; jest katolikiem, ma ukończone 16 lat, przystąpił do Komunii Świętej oraz przyjął sakrament bierzmowania, a także jest wolny od wszelkiej kary wyznaczonej przez prawo kanoniczne kościoła. Rodzice biologiczni dziecka nie mogą być jednocześnie jego rodzicami chrzestnymi. Jeśli chodzi o wymóg ukończenia 16 roku życia, w szczególnych przypadkach biskup może udzielić pozwolenia na odstąpienie od tej reguły. Kandydat na chrzestnego powinien także aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym wspólnoty oraz przestrzegać chrześcijańskich wartości w życiu codziennym. Jest to szczególnie ważne ze względu na rolę, jaką chrzestny pełni w życiu dziecka – to on odpowiada, razem z rodzicami, za religijne wychowanie nowego wiernego.

Chrzestnym może zostać osoba rozwiedziona, pod warunkiem, że nie żyje obecnie w związku pozamałżeńskim – taki związek kłóci się z punktem o przestrzeganiu chrześcijańskich wartości w codziennym życiu.

Jak przygotować się do roli chrzestnego?

Przed sakramentem chrztu, przyszli rodzice chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w naukach prowadzonych przez parafię, które mają ich przygotować do tej roli, a także przystąpić do spowiedzi, która zostanie potwierdzona przez spowiednika podpisem. Rodzice chrzestni powinni także dostarczyć zaświadczenie od proboszcza swojej parafii o byciu katolikami, którzy przyjęli wszystkie wymagane sakramenty.

Na czym polega rola rodziców chrzestnych?

Rolą chrzestnych jest przede wszystkim pomoc rodzicom w wychowywaniu dziecka, a w szczególności służenie radą w trudnych sytuacjach. Powinni oni także, razem z rodzicami, dbać o wychowanie dziecka zgodnie z wiarą katolicką. Tradycyjnie, rodzice chrzestni mają także obowiązek otoczyć opieką dziecko w sytuacji, gdy jego rodzice nie będą w stanie się o nie troszczyć.

Fot: keskieve / Pixabay

Dodaj komentarz