Jakie są rodzaje modlitwy?

Modlitwa to ważny element w życiu każdego chrześcijanina. Służy wzmacnianiu swojej relacji z Bogiem, dzięki niej możliwa jest praca nad praktykowaniem wiary, a także przedstawianie próśb i wdzięczności. Jakie istnieją rodzaje modlitwy i czym się charakteryzują?

Życie chrześcijanina, a modlitwa

Modlitwa towarzyszy chrześcijaninowi w dwóch formach: ustnej i myślowej. Często jedynie odmawianie pacierza na głos jest uznawane za faktyczne modlenie się. Jednak rozmyślanie nad Słowem Bożym czy kontemplowanie piękna bożego stworzenia może być równie wartościowe. Wszystko zależy od nastawienia, intencji oraz zaangażowania. Rodzaj modlitwy determinuje głównie aktualny stan ludzkiego ducha. To on wpływa na to, jaka aktywność jest w danym momencie możliwa do podjęcia, a także naturalna i wynikająca z głębi serca. Czasem warto podejść do modlitwy w sposób spontaniczny. Sztywne plany mogą sprawić, że odmawianie pacierza będzie schematyczne i pozbawione głębi oraz szczerości.

Rodzaje modlitwy – charakterystyka

Najczęściej wyróżnia się cztery rodzaje modlitwy. Każda z nich ma nieco inną specyfikę, dlatego warto praktykować wszystkie te rodzaje. Czym się one charakteryzują i jak wprowadzić je do swojego życia?

  • Modlitwa prośby – przed rozpoczęciem modlitwy prośby, warto zastanowić się nad odczuwalnymi aktualnie potrzebami, a także nad tym, co pozostaje w sferze pragnień bliskich. Ważne jest to, aby dostrzec potrzeby innych ludzi i prosić Boga o łaskę dla nich. Wszystkie pragnienia powinny być zanoszonym do stwórcy z ufnością i wiarą. Bóg jest otwarty na ludzkie wołanie. Z troską wysłuchuje modlitwy wyrażającej troski i pragnienia. Nie można jednak zapomnieć, że ma on określony plan dla każdego człowieka i nie każda prośba zostanie wysłuchana. Wolę bożą trzeba przyjmować z pokorą. 
  • Modlitwa przebłagania – jest okazją do wyrażenia skruchy, przeproszenia za grzechy i przewinienia. Słabość jest cechą każdego człowieka, ważne jest jednak to aby chrześcijanin był zdolny do dostrzeżenia swoich wad i proszenia o przebaczenie. Bóg jest miłosierny, wybacza i cieszy się z każdego człowieka nawróconego, który odnajdzie drogę prowadzącą do nieba.
  • Modlitwa dziękczynna – działanie Boga w życiu człowieka nie zawsze jest oczywiste. Jednak każdy chrześcijanin, który z uważnością przyjrzy się swojej codzienności, dostrzeże w niej bożą łaskę. Dziękczynienie powinno być początkiem każdej modlitwy. Warto codziennie odnaleźć przynajmniej jedną rzecz, za którą warto podziękować Stwórcy i okazać mu wdzięczność. Z czasem praktykowania tego rodzaju modlitwy, stanie się to coraz łatwiejsze. 
  • modlitwa uwielbienia – Bóg czyni wielkie rzeczy. Jest łaskawy i przebaczający. W modlitwie warto wyrażać swój podziw – takie jest cel tego rodzaju rozmowy z Bogiem. Wyrażenie w swoich słowach, że Stwórca jest wszechmocny, miłujący, to podstawa budowania chrześcijańskiego światopoglądu. To uwielbienie skłania do uznania, że to On zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości.

Bez względu na rodzaj modlitwy, każda z nich powinna być praktykowana w pełnym skupieniu i z jak największym zaangażowaniem. Bóg działa w życiu każdego człowieka. Kocha wszystkich i pragnie, aby wszyscy ludzie nawrócili się i dostąpili zaszczytu zbawienia

fot: pixabay

Dodaj komentarz