Trzej Królowie. Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar? Jakie dary przynieśli Jezusowi?

Trzej Królowie to postaci niezwykle ważne dla tradycji chrześcijańskiej. Mieli kierować się ku Jezusowi, podążając za Gwiazdą Betlejemską. Uznaje się ich za świętych nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale również w prawosławiu. Kim tak naprawdę byli Trzej Królowie i co przynieśli Jezusowi?

Trzej Królowie w Ewangelii

Historię o Trzech Królach zawiera Ewangelia według św. Mateusza. Tak naprawdę niewiadomo jak wielu mędrców przybyło do Jezusa. Zgodnie z tradycją określono ich liczbę jako 3, ponieważ to właśnie tyle darów ofiarowano Chrystusowi. Królowie przybyli do Betlejem podążając za Gwiazdą Betlejemską. Papież Franciszek w jednym ze swoich kazań zachęcił wiernych do naśladowania postawy mędrców. Ich nieustająca wiara i brak wątpliwości w narodziny Jezusa są godne podziwu. Dodatkowo ich celem nie było otrzymanie czegoś. Chcieli jedynie zaofiarować dzieciątku podarunki – dodatkowo niezwykle hojne. Właśnie dlatego ich historii powinna być ważna w życiu każdego chrześcijanina. 

Imiona Trzech Króli – fakty historyczne

Biblia nie przekazuje wiedzy dotyczącej imion Trzech Królów. Brak określania ich konkretnymi imionami trwał wiele stuleci. Dopiero w okolicach IX wieku przypisano im imiona: Baltazar, Kacper oraz Melchior. Najmłodszych z trojga otrzymał imię Kacper. Oznacza ono dostojeństwo, a król któremu je przypisano według wierzeń miał pochodzić z Afryki. Imię Baltazara można odnaleźć w Starym Testamencie i można przetłumaczyć je jako „strzeż króla”. Z kolei Melchior to imię hebrajskie, a król który je otrzymał miał być najmłodszy. Królowie mieli być przedstawicielami kontynentów: Afryki, Azji oraz Europy. Tak też są przedstawiani w różnorodnych kulturach. 

Historycy od wielu stuleci próbują zidentyfikować fakty, które wskazywałby na to skąd pochodzą Trzej Królowie. W innych kulturach określa się ich nie jako królów czy mędrców, ale jako magów. Słowo to pochodzi z języka staroperuwiańskiego. Odnosi się ono do wyróżnianej kasty religijnej. Najprawdopodobniej odnoszono to słowo do Trzech Królów ze względu na to, że umieli odczytywać znaki z gwiazd. Najprawdopodobniej na całą historię miała wpływ legenda perska. 

Pochodzenie mędrców nie jest poznane. Istnieje wiele różnych teorii, ale żadna z nich nie została nigdy potwierdzona. W różnych krajach przypisano im też różne imiona. W katedrze w Kolonii, znajdującej się w Niemczech, znajdują się rzekome relikwie. Według wielu legend odkryła je cesarzowa Helena kiedy to udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 

Symbolika darów przyniesionych Jezusowi

Trzej Królowie przynieśli dla Jezusa mirrę, kadzidło oraz złoto. Dlaczego takie dary zostały ofiarowane nowo narodzonemu Zbawicielowi?

  • Złoto w czasach Chrystusa było surowcem wyjątkowo cennym. To z niego wytwarzane były przedmioty dla wielkich władców, wykorzystywano je podczas budowy budynków sakralnych, a Żydzi uznawali złoto za symbol bożej światłości i potęgi Stwórcy. Ceniono złoto nie tylko za jego wartość, ale również za to, że było wyjątkowo wytrzymałe. Chrystus otrzymał złoto dlatego, że Trzej Królowie uznali go za władcę. Był to wyraz przypisania mu cech boskich i uznania go za Syna Bożego.
  • Kadzidło jest pozyskiwane z drzew balsamowych. Jest ono po prostu żywicą. Rośliny te rosły w Somali i Indiach. Ludzie żyjący w krajach wschodnich używali kadzidła do przyozdabiania swoich mieszkań atrakcyjnym zapachem oraz do perfumowania swoich ubrań. Dodatkowo, kadzidło było palone podczas pochówków, ponieważ jego intensywny zapach neutralizował woń ciała w rozkładzie. W kulturze Żydowskiej kadzidło miało symbolizować uwielbienie. Oznaczało też prośbę skierowaną do Boga o wybaczenie. Wiele przepisów wyznaczających zasady dotyczące oddawania Bogu czci dotyczyło właśnie posługiwania się kadzidłem. Trzej Królowie podarowali Zbawicielowi kadzidło, ponieważ wynikało to z proroctw wyrażonych w Starym Testamencie.
  • Mirra podobnie jak kadzidło, jest żywicą. Jej zapach jest atrakcyjny, a smak bardzo gorzki. Mirrę wykorzystywano w dwóch celach – kosmetycznym oraz do balsamowania ciał osób zmarłych. Żydzi dodawali mirrę do olejów stosowanych w celach namaszczeń, a także używali jej jako perfumy. Mirra, którą Trzej Królowie podarowali Jezusowi symbolizowała cierpienie Jezusa, które czeka go w przyszłości. 

Fot: Jerzy Górecki / Pixabay

Dodaj komentarz