Dary Ducha Świętego z Listu do Koryntian

W liście do Koryntian wymienione zostają następujące dary Ducha Świętego:

  • dar słowa mądrości
  • dar rozumienia słowa
  • dar wiary
  • dar uzdrowienia
  • dar czynienia cudów
  • dar prorokowania
  • dar rozróżniania duchów
  • dar języków
  • dar tłumaczenia języków

Dodaj komentarz