Etapy wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej jest ważnym etapem w historii chrześcijaństwa. To podczas niej zostali oni uwolnieni z Egiptu, przemierzyli terytoria Synaju i dotarli aż do Palestyny. Obecnie powtarzany opis tego wydarzenia został stworzony na podstawie faktów historycznych. Jakie znaczenie ma wędrówka Izraelitów dla współczesnych katolików? Jakie są jej etapy?

Wyjście Izraelitów z Egiptu – streszczenie i etapy wędrówki do Ziemi Obiecanej

Opowieści związane z wędrówką Izraelitów są jednymi z najważniejszych w całym Starym Testamencie. Są przedstawione w Księdze Wyjścia – historia manny spadającej z nieba, rozmowa Mojżesza z Bogiem na górze Synaj i powstanie 10 przykazań, a także plaga węży zesłana przez Boga w Egipcie, to tylko niektóre z przypowieści doskonale znanych katolikom. Cała wędrówka może zostać podzielona na 20 etapów. 

 1. Opuszczenie Półwyspu Arabskiego przez Izraelitów;
 2. Dojście na teren Kanaan;
 3. Czas spędzony w Egipcie;
 4. Rozpoczęcie drogi powrotnej do ziemi Kanaan;
 5. Moment rozpoczęcia rodu, będącego potomkiem Abrahama;
 6. Opuszczenie przez potomków Abrahama ziemi Kanaan;
 7. Naród Izraelski powiększa się podczas pobytu w Egipcie;
 8. Zniewolenie narodu przez faraona;
 9. Bóg nakazuje Mojżeszowi przewodzenie izraelitom podczas wychodzenia z egipskiej niewoli;
 10. Ucieczka z Egiptu kończy się niepowodzeniem;
 11. Zesłanie na ziemię plag;
 12. Przejście przez Morze Czerwone;
 13. Droga przez pustynię;
 14. Zmiana morskiej wody w słodką dzięki użyciu kawałka drewna;
 15. Spotkanie Mojżesza z Bogiem i powstanie dekalogu;
 16. Pobyt w Elim;
 17. Manna spadająca z nieba;
 18. Osiągnięcie oczekiwanego celu – Ziemi Obiecanej;
 19. Mojżesz umiera.

Interpretacja wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Izraelici są narodem, który powstał i zsolidaryzował się po opuszczeniu niewoli w Egipcie. To właśnie ich wybrał Bóg, aby poprzez ludność tej narodowości spełniać swoje plany i cele. Izraelici czczą Boga, od momentu wybrania ich na ten jeden, wyjątkowy naród. Cała droga ku Ziemi Obiecanej była niezwykle ciężka i wymagająca. Cała historia ma jeden, najważniejszy przekaz – jest opisem drogi, którą pokonuje naród wierny Bogu. W zamian za to, Stwórca czuwa nad ludnością i stanowi wsparcie w dążeniu do celu. Według niektórych badaczy teologii fragmenty Pisma Świętego, które są związane z wędrówką Izraelitów, mają stanowić metaforę ludzkiego istnienia. Ludzkie życie też jest pełne nieustannie pojawiających się wyzwań. Mimo trudności, można szczęśliwie i bezpiecznie przejść przez nie z Bożą pomocą. Niezbędna jest jednak wiara i cierpliwość w dążeniu do celu. Cała historia Izraelitów pełna jest też innych metafor – m.in Ziemia Obiecana oznacza niebo, miejsce idealne i wyczekiwane, a Arka przymierza ma symbolizować porozumienie z Ojcem, Stwórcą.

Dodaj komentarz