Co to jest Ziemia Obiecana? Definicja, obszar, historia

Ziemia Święta jest obecnie zamieszkiwana przez przedstawicieli różnych wyznań i narodowości. Jest to teren ogarnięty wieloma konfliktami na podłożu religijnym. Termin Ziemi Obiecanej pojawia się w Piśmie Świętym wielokrotnie. Co tak naprawdę oznacza i jakie jest znaczenie tego miejsca w dzisiejszym świecie?

Ziemia Obiecana w Biblii – Kanaan

Ziemia Obiecana jest miejscem wskazanym w Biblii, do którego Mojżesz miał zaprowadzić lud Izraela. Miało to nastąpić po wyjściu z Egiptu i przekroczenia obszaru Morza Czerwonego. Dlaczego w ogóle Bóg wybrał pewien teren, aby przeznaczyć go Żydom? Ziemia Kanaan była odpowiedzią na utratę Edenu przez Adama i Ewę. Niejednoznaczna jest kwestia tego, że Ziemia Obiecana miała należeć tylko do Żydów. W Biblii jest mowa o konieczności szanowania prawa boskiego na tym terenie również przez osoby przybywające do tego miejsca. Jest to sporny element dotyczący narodu wybranego, który zestawiony z naukami przedstawionymi w Nowym Testamencie może wydawać się niespójny. 

Czasem, motyw Ziemi Obiecanej jest traktowany metaforycznie. Dążenie do ziemi Kanaan może symbolizować ziemską drogę każdego człowieka. Celem jest zbawienie i przejście przez bramy Królestwa Niebieskiego. I choć na próżno szukać wizualnych dowodów na istnienie nieba, każdy chrześcijanin dzięki swojej wierze jest pewien tego, że to miejsce jest rzeczywiste.

Ziemia Obiecana Izraelitom – obszar

Obszar Ziemi Obiecanej został precyzyjnie przedstawiony w Księdze Liczb. Miał to być stosunkowo wąski pas ziemi, którego długość miałaby wynosić 500 km, a szerokość jedynie 60 km. Faktem historycznym jest to, że całe to terytorium znalazło się we władaniu Izraelitów dopiero pod rządami Dawida i Salomona. Ostatecznie, żydzi zajęli nieco większy obszar, który rozszerzył się nawet o wschodni brzeg Jordanu i wynosił około 26 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ziemia Obiecana objęła Wybrzeże Morza Wielkiego, Góry Libanu, Wielką Arabę, a także góry i równiny po zachodniej stronie Jordanu.

Ziemia Święta – czy na jej terenie może nastać pokój?

Ziemia Święta jest miejscem, które nieustannie jest narażone na różnorodne konflikty. Aktualnie, do obszaru tego roszczą sobie prawo Żydzi z Izraela i Muzułmanie z Palestyny. Żadna ze stron nie jest gotowa na kompromis polegający na wspólnym osiedleniu się na tym terenie. Spór ten twa wiele lat i coraz większe wątpliwości dotyczą perspektywy jego zakończenia. A jaką rolę w tym wszystkim odgrywają chrześcijanie? Nauki Chrystusa nakazują głoszenie pokoju i nawoływanie do porozumienia. Jednak procent chrześcijan mieszkających w pobliżu Ziemi Obiecanej jest tak nikły, że głos wyznawców Jezusa pozostaje niezauważony. 

Dodaj komentarz