Dlaczego Biblia jest tak ważna i tak chętnie czytana nie tylko ze względów religijnych?

Biblia to jeden z tekstów kultury, które stanowią silną podstawę kultury całego kręgu europejskiego. Przekazuje czytelnikom nie tylko prawdy wiary, ale również uniwersalne wartości. Mimo tego – często pozostaje przedmiotem wywołującym spory na tle religijnym i moralnym. Dlaczego Pismo Święte jest uznawane za niezwykle istotny tekst w rozwoju ludzkości, a chętnie czytają ją nie tylko chrześcijanie?

Ateiści, a lektura biblii

Biblię czytają przede wszystkim osoby wierzące. Poszukują w niej prawd wiary, poprzez lekturę wzmacniają swoją relację z Bogiem, a także odnajdują pocieszenie w trudnych chwilach. Jednak uniwersalizm tej księgi sprawia, że również przedstawiciele innych religii oraz ateiści mogą znaleźć w Piśmie Świętym wskazówki mówiące o wartościach, które warto realizować w swoim życiu. Większość historii może być analizowana nawet bez kontekstu związanego z wiarą w Boga. Wiele przypowieści czy fragmentów ewangelii wskazuje postawy, które warto realizować w kontaktach z innymi ludźmi. 

Biblia z artystycznego punktu widzenia 

Biblia jest niezwykle istotnym źródłem, z którego natchnienie czerpią artyści. Wiele motywów przedstawiali przez wiele stuleci m.in malarze, a nawet architekci – wbrew pozorom nie tylko tworzący budynki sakralne. Biblia jest też prawdziwą kopalnią motywów literackich. Miłość, relacja z drugim człowiekiem, pomoc bliźnim, relacja rodzicielska, szacunek dla zmarłych, a także koniec świata – wszystkie te tematy są nieustannie poruszane w literaturze. Pismo Święte uznawane jest też przez osoby wykształcone w dziedzinach humanistycznych za źródło wielu gatunków literackich. Można do nich zaliczyć chociażby popularne przypowieści, z których korzystają aktualnie żyjący pisarze. Wreszcie, motywy biblijne można znaleźć w serialach i filmach. Aniołowie, diabeł, a nawet dokonywanie cudów – wszystkie te konstrukcje można znaleźć w dziełach kulturowych tworzonych przez artystów z różnych krajów. 

Źródło historyczne

Wreszcie, istnieją fragmenty biblii uznawane za dość rzetelne źródło historyczne. W starożytnym Rzymie często księgi religijne były konfiskowane czy niszczone. Fakt, że próbę czasu przetrwało wiele manuskryptów świadczy o trosce i dbałości o przetrwanie historii zawartych na kartach Pisma Świętego. Współcześni historycy zajmują się analizą treści biblijnej – potwierdzone zostało chociażby istnienie różnych postaci m.in Jezusa czy Piotra. 

Biblia jest źródłem, które odegrało ważną rolę w rozwoju społeczeństw pod kątem kulturowym i moralnym. Jest to najważniejszy z powodów wpływających na jej nieustającą aktualność i popularność.

Dodaj komentarz