Na czym polega uniwersalna wartość Biblii? Uniwersalizm Biblii

Biblia jest księgą, która poprzez swoją treść przekazuje przede wszystkim prawdy wiary. Można jednak odnaleźć w niej wiele uniwersalnego przekazu związanego z zasadami moralnymi i szeroko pojętą etyką. Sprawia to, że w wersach Pisma Świętego wskazówek mogą szukać nie tylko chrześcijanie – treść nie wyklucza nikogo. Na czym polega uniwersalność Biblii i z czego wynika?

Czym tak naprawdę jest uniwersalizm?

Uniwersalizm, zgodnie z definicją słownikową, jest postawą, która dąży do objęcia określonym działaniem wszystkich ludzi, zagadnień czy spraw. Jak w ten termin wpisuje się Pismo Święte? Motywy pojawiające się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie są nieustannie wykorzystywane w twórczości artystów. Odwołania biblijne można znaleźć w tekstach Jana Kochanowskiego czy Czesława Miłosza. Alegorie biblijne znajdują się w „Dziadach” czy „Mistrzu i Małgorzacie”. Obecnie nawet filmy i gry komputerowe zawierają nawiązania do Pisma Świętego. Świadczy to o tym, że wartości przekazywane w przypowieściach, psalmach, listach i ewangelia są nieustannie obowiązujące – bez względu na krąg kulturowy czy czasy. 

Uniwersalność można też odnieść do samej konstrukcji biblii. Można odnaleźć w niej fragmenty zaliczane do wielu różnorodnych tekstów literackich. Można powiedzieć, że traktaty filozoficzne, psalmy, pieśni czy liryki wywodzą się właśnie z Pisma Świętego – to właśnie tutaj się narodziły. Wart uwagi jest także język. Wiele sformułowań przeniknęło do słownictwa potocznego. Symbolika biblii i wiele motywów literackich – chociażby apokalipsa – stanowi inspirację dla współczesnych autorów i artystów. 

Biblia – księga będąca źródłem prawd moralnych 

Jednak największym dowodem, który świadczy o uniwersalizmie i ponadczasowości Pisma Świętego są zawarte na jego kartach prawdy moralne. Do dziś postępowaniem ludzi identyfikujących się z różnymi wyznaniami jest dekalog. Potępienie kradzieży, zabijania i bluźnierstwa to zachowania potępiane w każdym kręgu kulturowym. Zakazy prezentowane w biblii, można obecnie odnaleźć nawet w kodeksie karnym. 

Biblia jest podstawowym źródłem wskazującym wartości, które towarzyszyły ludziom w różnych szerokościach geograficznych przez wiele stuleci. Praktycznie niemożliwym stało się wyobrażenie świata, w którym nieaktualne stałyby się nawiązania do dziesięciu przykazań. Jest to księga stanowiąca zbiór powszechnych mądrości, teorii filozoficznych oraz wartości, które powinny być realizowane przez wszystkich ludzi podczas swojego ziemskiego życia. 

Dodaj komentarz