Wieża Babel – czym była biblijna wieża?

Wieża Babel jest budowlą, której opis znaleźć można w Starym Testamencie. Konkretnie, mówi o niej Księga Rodzaju. Jaki był cel stworzenia tej wieży? Miała ona zsolidaryzować ludzkość i zapobiec rozproszeniu się jej po całym świecie. Bóg wyraźnie potępił to dzieło i uniemożliwił dalsze prowadzenie prac. O czym mówi historia biblijna i jaka była reakcja stwórcy na podjęte działania?

Wieża Babel – biblijna historia

Fragment biblijny, który opowiada o powstaniu Wieży Babel, wskazuje na to, że wszyscy żyjący w owym czasie ludzie posługiwali się jednym językiem. Po osiedleniu się w Szinear podjęli decyzję o budowie miasta i wieży. Miała być ona tak wysoka, aby sięgała nieba i stanowiła znak będący symbolem zapobiegającym rozproszeni się mieszkańców i osiedleniu na innych terenach. Stwórca zstąpił z nieba, aby przyjrzeć się wybudowanemu miastu i potępił podjęte działania. 

Czy Wieża Babel rzeczywiście istniała?

Archeolodzy i naukowcy uważają, że Wieża Babel położona była w pobliżu Babilonu. To właśnie tam znajdują się pozostałości tej monumentalnej budowli, która wykonana była z cegieł, które połączono ze sobą asfaltem. Kilka lat temu, odnaleziono tabliczkę, której datą powstania najprawdopodobniej był VI wiek przed narodzeniem Jezusa. Treść, która została na niej zawarta, jest spójna z biblijnym opisem. Wieża Babel zgodnie z interpretacją różnorodnych tekstów kultury mogła sięgać aż 212 m, a władca, który najprawdopodobniej zlecił jej wykonanie to Nabuchodonozor II. 

Wieża Babel to budowla, która ma znaczenie zarówno dla rozwoju chrześcijaństwa, jak i świeckiej kultury. Odwołania do tej budowli można znaleźć nie tylko w malarstwie, ale również w różnorodnych filmach i wierszach. Jej motyw inspiruje też muzyków i twórców przedstawień teatralnych. Do Wieży Babel odwołuje się chociażby musical „Metro” i popularny zespół „Budka Suflera”.

Wieża Babel – reakcja Boga

Analizując historię Wieży Babel, nie można pominąć reakcji Boga na ten krok podjęty przez człowieka. Budowla spotkała się z potępieniem. Stwórca wskazał, że jeden język nie stwarza dla ludzi żadnych ograniczeń. Zdecydował się na pomieszanie mowy, które miałoby w przyszłości utrudnić ludzką komunikację. Stworzenie różnorodnych narodów wywołało skutek odwrotny do oczekiwanego. Ludzie błyskawicznie udali się do różnych miejsc świata, a dotychczasowa równość stała się historią.

Reakcja Stwórcy jest interpretowana jako sprzeciw dla zbyt wysokich ambicji. Dodatkowo, Bóg przedstawia swoją siłę, która może z łatwością zniweczyć podejmowane przez człowieka plany. Ostatecznie – opowieść o Wieży Babel ma być wytłumaczeniem dla posługiwania się przez ludzi różnorodnymi językami. 

Dodaj komentarz