Post eucharystyczny – czemu służy i na czym polega?

Post eucharystyczny może być ważnym elementem przygotowania chrześcijanina do udziało w mszy świętej. Nie każda osoba wierząca zdaje sobie sprawę z tego, że jest to obowiązkowy krok, który należy wykonać przed każdorazowym przyjęciem sakramentu eucharystii. Na czym dokładnie polega post eucharystyczny i co na jego temat mówi Kodeks Prawa Kanonicznego?

Czym jest post eucharystyczny?

Najprościej rzecz ujmując, post eucharystyczny jest czasem przed Mszą świętą, w którym konieczne jest powstrzymanie się od przyjmowania pokarmów i napojów. Powinien on trwać przynajmniej godzinę. Jest to zwyczaj, który ma długą i bogatą historię. Chrześcijanie zachowują wstrzemięźliwość związaną z jedzeniem już od setek lat. 

W jakim celu należy stosować się do nakazu poszczenia? Dzięki temu, możliwe jest przygotowanie się do spotkania z Bogiem podczas zbliżającego się sakramentu. Jest to jeden z najważniejszych elementów wpływających na jakość przeżytej Mszy świętej. Dodatkową wartością jest to, że post eucharystyczny jest nieodłącznie związany z koniecznością rezygnacji z określonych dóbr. Dzięki temu, przyjęcie pana Jezusa do serca może nabrać jeszcze większego, duchowego znaczenia. O tym, jak ważny jest post eucharystyczny świadczy chociażby historia jego powstania. Rozpoczęto go stosować już w pierwszych wiekach n.e, a jest on aktualny aż do dziś.

Jak policzyć czas trwania postu eucharystycznego?

Konkretny czas zależy bezpośrednio od parafii i sposobu prowadzenia mszy przez kapłana. Zakładając, że komunia zostanie podana po 30 minutach od rozpoczęcia mszy, pościć powinniśmy na pół godziny przed jej rozpoczęciem. Nie jest to oczywiście reguła – chcąc bliżej obcować z Ciałem Chrystusa podczas komunii świętej, można rozpocząć post wcześniej.

Post eucharystyczny, a grzech

Do zasady narzucającej post eucharystyczny powinien stosować się każdy chrześcijanin. Jest to bowiem zwyczaj, który ma sprawić, że czas spędzony na modlitwie podczas Mszy świętej będzie efektywniej i owocniej wykorzystany. Większość duchownych słysząc pytanie dotyczące tego, czy niezachowanie postu eucharystycznego jest grzechem, skłania się ku jednej odpowiedzi. Głosi ona mianowicie, że każde postępowanie na przekór Bogu jest grzechem. W zależności od zachodzących okoliczności może on być jedynie lekki lub ciężki.

Zwolnienie od obowiązkowego postu eucharystycznego

Grzechu nie popełniają jednak określone w KPK osoby. Są to m.in kapłani, którzy sprawują dwie lub trzy Eucharystie danego dnia, a także osoby chore lub w podeszłym wieku. Zwolnienie z obowiązku dochowania postu są również osoby opiekujące się starszymi. 

Historia postu eucharystycznego

Post eucharystyczny sięga już czasów, w których żyli pierwsi chrześcijanie. Od samego początku powszechnym poglądem było to, że jedynie komunia przyjmowana na czczo gwarantuje odpowiednią ilość szacunku Chrystusowi. Jest to też przyczyna tego, że większość mszy świętych do dzisiaj odbywa się w godzinach porannych. Prawnie uregulował tę praktykę jednak dopiero Sobór Trydencki w XVI w. Wtedy ogłoszono, że pościć należy od północy dnia poprzedniego. Druga połowa XX wieku znacząco wpłynęła na złagodzenie tej regulacji. Pius XII zliberalizował czas trwania postu eucharystycznego, poprzez skrócenie go do 3 godzin. 

Ciekawostką jest to, że aż do czasu zmian wprowadzonych przez papieża Pisa XII, praktycznie nie odprawiano mszy świętych w godzinach wieczornych. Post eucharystyczny został skrócony do jednej godziny w 1964, a niespełna dziesięć lat później umożliwiono osobom słabym i chorym, przyjmowanie komunii świętej jedynie po 15 minutowym poście. 

A co na ten temat mówi obecnie obowiązujący Kosek Prawa Kanonicznego? Zgodnie z nim, post powinien trwać przynajmniej godzinę zegarową. Podczas niego, niezbędna jest rezygnacja nie tylko z pokarmu, ale również z napojów. Dopuszcza się jednak picie wody oraz przyjmowanie niezbędnych na codzień lekarstw. 

Dodaj komentarz