W jakim języku mówił Jezus?

Życie Jezusa datowane jest na ponad dwa tysiące lat temu. Obszar geograficzny, na którym przebywał, znajdował się daleko od terytorium polski, a języki stosowane przez tamtejsze narody – zarówno ówcześnie, jak i teraz – dalekie są od tych należących do grupy słowiańskiej. Czy aktualnie wiadomo jakim językiem faktycznie posługiwał się Chrystus? Jakie tezy są wysnuwane przez badaczy?

Pismo Święte – tekst ewangelii

Pismo Święte, które znamy aktualnie, jest jednym z wielu tłumaczeń. Teksty Ewangelii, które zostały spisane już po śmierci Chrystusa, sporządzone zostały w grece. Zgodnie z chrześcijańskimi wierzeniami, apostołowie dzięki natchnieniu płynącemu od Ducha Świętego bezbłędnie przekazali treść używając właśnie zwrotów języka greckiego. Wszystkie tworzone później przekłady były na bieżąco zatwierdzane przez Kościół – mają one za zadanie przekazanie słowa Bożego w formie jak najbliższej pierwotnemu brzmieniu Biblii. Warto pamiętać, że choć Ewangelię spisano w grece to Jezus nie posługiwał się tym językiem. Nie był on bowiem używany wówczas powszechnie, choć stopniowo zyskiwał popularność.

Język aramejski, a język hebrajski

Największa ilość badaczy skłania się ku tezie, że Chrystus mówił po aramejsku. Uważa się, że w czasach istnienia Drugiej Świątyni wyparł on całkowicie dotychczas używany przez Żydów język hebrajski. W Piśmie Świętym można znaleźć fragmenty, w których wskazane są przemówienia mające wybrzmieć właśnie w języku hebrajskim – jednak w rzeczywistości chodzi tutaj właśnie o dialekt aramejski. Jednak Chrystus posługiwał się również hebrajskim – niekoniecznie czynnie, ale potrafił sprawnie korzystać ze zwojów podczas liturgii w synagodze – a one były spisywane właśnie po hebrajsku. 

Greka i łacina

Język aramejski i hebrajski to jedna z tez dotyczących tego, jak porozumiewał się Chrystus. Istnieją również inne teorie. Jedna z nich odnosi się do języka łacińskiego. To z niego korzystały osoby zajmujące się administracją oraz sprawami wojskowymi. Informacje dotyczące łaciny są czerpane z fragmentów opisujących rozmowy Jezusa z Poncjuszem Piłatem – który jako urzędnik, miałby władać łaciną. Często popieraną tezą jest to, że właśnie te konwersacje są jasnym dowodem na to, że Jezus znał Łacinę. Jednak inne źródła podają, że na tych terenach zdecydowanie bardziej zakorzeniona była greka – i właśnie z tego powodu Chrystus miałby komunikować się z Piłatem właśnie z wykorzystaniem tego języka, a nie łaciny. 

Fot: ariyandhamma / Pixabay

Dodaj komentarz