Czym jest modlitwa prośby?

Codzienna modlitwa to obowiązkowy element dnia każdego chrześcijanina. Dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie relacji z Bogiem oraz jej systematyczne wzmacnianie. Modlitwa prośby jest jedną z powszechnych form rozmów z Bogiem. Co ciekawe – to właśnie do niej uciekają się nawet osoby, które nie uważają się za religijne. Czym charakteryzuje się modlitwa prośby?

Modlitwa prośby – czym jest?

Do modlitwy prośby uciekają się przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Proszą w niej Boga o interwencję, o pomoc w materii, w której człowiek nie może poradzić sobie na własną rękę. Emocje towarzyszące osobie zwracającej się do Stwórcy o pomoc to przede wszystkim pokora i ufność. Choć są to uczucia niemające ze sobą zbyt wiele wspólnego, pozwalają na zawierzenie w moc bożą i powierzenie Jezusowi swoich spraw. A co kiedy modlitwa nie zostanie wysłuchana? Częstą reakcją jest rozczarowanie. Jednak Pismo Święte mówi, że to „dawca jest cenniejszy niż udzielony dar”. Warto odpowiedź sobie na pytanie co w tej prośbie jest najważniejsze i jakie miejsce w tym obszarze życia zajmuje relacja z Bogiem. 

Jak odmawiać modlitwę prośby?

Modlitwa prośby ma na celu uzyskanie od Boga czegoś co znajduje się poza zasięgiem modlącej się osoby. Jest prośbą do Boga, aby w hojny sposób sprezentował człowiekowi pożądaną rzecz. Aby modlitwa taka była sensowna i prawdziwa, powinna opierać się na rozmowie ze Stwórcą i na powierzeniu mu danej materii – nie może ona stać się rodzajem myślenia magicznego. Bóg uczy wiernych, że to on jest panem, a ludzka wiara i modlitwa powinna podporządkowywać się woli Ojca. Tak właśnie należy rozumieć często wypowiadane słowa „bądź wola Twoja”. Warto zawierzać ważne sprawy w formie modlitwy prośby, a później dziękować Panu – bez względu na ostateczny efekt. 

Dodaj komentarz