Po co Bóg dał nam Dekalog?

Dekalog zawiera podstawowe prawdy i zasady, którymi chrześcijanie kierują się w swoim życiu. Choć wydaje się, że przykazania są w pełni zrozumiałe dla każdego członka Kościoła, nieustannie stają się przedmiotem dyskusji. Po co tak naprawdę Bóg dał nam dekalog?

Czym jest dekalog i jakie spełnia funkcje?

Dekalog to zbiór wskazówek moralnych, które powinny na co dzień towarzyszyć każdemu chrześcijaninowi. Są one sformułowane tak, aby osoba dokładnie z nimi zaznajomiona była w stanie sprawnie rozróżnić złe postępowanie od dobrego. Dekalog jest darem, Bóg podarował je ludziom z miłości. Jest wyrazem troski miłosiernego Ojca. Wierni często traktują przykazania jako zakazy, które utrudniają życie i stanowią przeszkodę w dążeniu do dobrobytu i przyjemności. Nic bardziej mylnego. Postępowanie korzystne z moralnego punktu widzenia jest jedyną drogą do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Kierowanie się w życiu przykazaniami jest sposobem na nieustanne pozostawanie w strefie bezpieczeństwa. Stosowanie się do zasad zawartych w dekalogu chroni przed czynieniem zła – zarówno w stosunku do bliźnich, jak i względem samych siebie. 

Po co Bóg dał ludziom przykazania?

Bóg dał ludziom wolność i pozwolił, aby podejmowali własne, autonomiczne decyzje. Podarowanie człowiekowi dekalogu ma wiele funkcji, jednak w Psalmie 119 można znaleźć zdanie mówiące o tym, że przykazania zostały ludziom dane po to, aby ich przestrzegali. Jak zinterpretować to stwierdzenie? Można powiedzieć, że dekalog ma być swego rodzaju drogowskazem. Podążanie przez życie w zgodzie z nim, miałoby zbliżyć chrześcijanina do Boga, a tym samym do osiągnięcia zbawienia po śmierci. Bóg stworzył człowieka z dobroci serca. Obdarowanie go 10 przykazaniami było kolejnym aktem dzielenia się dobrocią i radością – w formie wskazówek dotyczących sfery moralnej.

Dodaj komentarz