Czym jest modlitwa przebłagania?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, ma na celu przede wszystkim wzmacnianie relacji ze Stwórcą. Dzięki niej można między innymi ofiarować Bogu swoje kłopoty i prosić o wsparcie. Jest też okazją do dziękczynienia czy wielbienia. Specyficznym rodzajem jest modlitwa przebłagalna. Na czym polega?

Modlitwa przebłagalna – czym się charakteryzuje?

Modlitwa przebłagalna powinna być świadectwem świadomości dotyczącej ludzkich słabości. Podczas niej należy zwrócić się do Boga z wyznaniem grzechów i przedstawić mu pragnienie zmiany. Okazanie skruchy jest niezwykle ważnym elementem, który każdy chrześcijanin powinien wpleść do swojej modlitewnej rutyny. Regularne odmawianie modlitwy przebłagalnej jest świadectwa miłości skierowanej ku Bogu. Stwórca jest miłosierny, jednak aby móc liczyć na odpuszczenie przewinień, należy najpierw o nie poprosić. Warto w modlitwie przebłagalnej zaznaczyć nie tylko pokorę i skruchę, ale również otwartość na życie w zgodzie z Jezusem Chrystusem. 

Jak odmawiać modlitwę przebłagalną?

Głównym elementem modlitwy przebłagalnej jest położenie akcentu na potrzebie otrzymania od Boga miłosierdzia. Zwracając się do Stwórcy w modlitwie przebłagania należy podkreślić świadomość swojej grzeszności, bez skrępowania wyznać wszystkie popełnione grzechy. Skłonność do złego jest elementem natury człowieka – chrześcijanin powinien być tego świadomy i uwzględniać to w swoich rozmowach z Bogiem. Jednak celem modlitwy przebłagalnej jest nie tylko okazanie skruchy, ale również proszenie o przebaczenie swoich win. Warto pamiętać o tym, że ten rodzaj modlitwy często uznawany jest za priorytetowy – zajmujący miejsce przed modlitwą prośby, dziękczynną czy to służącą uwielbieniu Boga. Świadomość grzechów i szczere przeprosiny są niezwykle wartościowe i umożliwiają późniejsze szczere odprawienie pokuty.

fot: pixabay

Dodaj komentarz