Jak wygląda Bóg?

Jak wygląda Bóg? Jest to pytanie zadawane od wieków. Każda osoba wyobraża sobie stwórcę w pewien sposób. Wizualizowanie jest naturalną, ludzką skłonnością. Prawdą jest, że nie istnieją żadne podstawy, które umożliwiłyby stworzenie zobiektywizowanej sylwetki Boga. Jakie wizerunki są najczęściej powielane i jak należy je interpretować?

Wygląd Boga w Starym Testamencie

W Starym Testamencie z reguły przestrzegany jest rygorystycznie zakaz wizualizowania Boga. Jego wygląd zewnętrzny uznawany jest za przekraczający ludzkie zdolności poznawcze. W Księdze Mojżeszowej można nawet odnaleźć fragment mówiący o tym, że żaden człowiek nie ma prawa oglądać Bożego oblicza i dalej pozostać przy życiu. Ludzie są grzeszni. I to właśnie dlatego wygląd stwórcy jest dla nich niewyobrażalny. Grzeszny człowiek nie może na własne oczy oglądać boskiej chwały – będzie do tego uprawniony dopiero po śmierci, kiedy dostąpi zbawienia i przekroczy bramy królestwa niebieskiego. 

Wygląd Boga w Nowym Testamencie

Nowy Testament oferuje kilka opisów zewnętrznego wyglądu Boga. Wszystkie jednak, są oparte na sformułowaniach takich jak „wygląda na” lub „jest podobne”. Przyczyną użycia takiego języka jest to, że w ludzkim języku nie istnieją wyrażenia, które byłyby w stanie opisać wizerunek boży. Wszystkie opisy należy interpretować metaforycznie.

W Księdze Objawienia, Bóg jest opisany jako istota z białymi włosami i oczami porównanymi do ognistych płomienia. Autor tekstu przedstawia głos Boga, jako szum wody. Stwórca w swoich dłoniach trzyma gwiazdy, a w jego ustach znajduje się miecz. Tak przedstawiony wizerunek wskazuje na potęgę Boga oraz jego wyjątkową siłę. Podobny wizerunek wskazany jest w Księdze Ezechiela. Również sylwetka określona jest jako podobna do ludzkiej. Również w przedstawianym wyglądzie uwzględniony jest ogień. 

Teksty kultury, a obraz Boga

Choć najlepsze źródła, które mogą wskazywać kierunki wyobrażeń sylwetki bożej, to teksty biblijne, jego wizerunek można znaleźć też na obrazach i w literaturze. Bóg często przedstawiany jest jako wielki stwórca, który jest groźny. Choć tego rodzaju wizerunki dotyczą raczej Starego Testamentu, zdecydowanie mniej uwagi poświęcono mu w Nowym Testamencie – tam na pierwszym planie znajduje się Chrystus. Wiele wizerunków wskazuje na konieczność wzbudzania w swoim wnętrzu bojaźni bożej. Z drugiej strony, Bóg Ojciec budzący lęk, jest również miłosierny. Również taki wizerunek można znaleźć w różnorodnych tekstach kultury. 

Warto pamiętać o tym, że obrazy i teksty tworzone są w celu przyciągnięcia ludzkiej uwagi. Nie są one jednak miarodajnym źródłem – należy traktować je metaforycznie i przyjąć pogląd, że Bóg to dobro i opatrzność, a jego postać zostanie ujawniona dopiero w Królestwie Niebieskim. 

Dodaj komentarz