Dlaczego Jan Paweł II został ogłoszony świętym?

Jan Paweł to jedyny papież polskiej narodowości. Jego pontyfikat był czasem, podczas którego zapracował na szacunek ludzi z przeróżnych zakątków świata. Jednak wpisanie do katalogu święto nie może być dokonane jedynie na podstawie zyskania poważania wśród chrześcijan czy na gruncie postępowania w zgodzie z przykazaniami bożymi. Dlaczego Jan Paweł został ogłoszony świętym?

Jakie przesłanki muszą zostać sprecyzowane, aby zostać świętym?

Osoba, która ma zostać uznana za świętą, musi przejść skomplikowany proces kanonizacji. To podczas niego badane są okoliczności życia danej osoby, które będą podstawą do umotywowania ostatecznej decyzji. Jakie czynniki są najważniejsze?

  • Moralność;
  • wpływ na społeczeństwo;
  • poświęcenie w bożej sprawie;
  • cuda dokonywane za pośrednictwem danej osoby w czasie jej życia.

Jedną z najbardziej liczących się przesłanek są właśnie cuda. Stanowią bowiem najbardziej wyraźny czynnik wyróżniający daną osobę spośród innych. Stanowią świadectwo czystego serca, które umożliwia otrzymanie Bożej łaski i miłosierdzia Ojca w tak niebywałej postaci.

Jan Paweł II – dlaczego został ogłoszony świętym?

Jan Paweł II był człowiekiem, który przez całe życie pozostawał blisko z Bogiem. Modlił się podczas praktycznie każdej codziennej czynności, a także był otwarty na słuchanie Boga. Poświęcił mu swoje życie i był gotowy podporządkować mu swoje postępowanie i podążać zgodnie z drogą, którą Stwórca mu wyznaczył. Papież na swoim klęczniku kładł intencje przesyłane mu przez ludzi z różnych zakątków świata. Brał je pod uwagę podczas swoich rozmów z Bogiem i prosił go o wstawiennictwo. 

Cechą, z którą Jan Paweł jest kojarzony przez wszystkich katolików, jest zdolność do przebaczenia. Po przeżytym zamachu, bez zastanowienia był w stanie wybaczyć zamachowcowi wzorując się na postępowaniu Jezusa. Jesień życia papieża była usłana cierpieniem. Mimo tego – nie narzekał. Z pokorą przyjmował swój los – nawet gdy nie był w stanie mówić, czy przełykać śliny. 

Jan Paweł II mógł zostać uznany za świętego dzięki temu, że za jego pośrednictwem dokonały się różnorodne cuda. m.in uzdrowił Francuzkę, która cierpiała na chorobę parkinsona. Najbardziej znane jest jednak uleczenie tętniaka mózgu u kobiety, której lekarze nie dawali żadnej szansy na poprawę. Przy grobie papieża uzdrowiony został Dawid cierpiący na guza nerki. Te wszystkie wydarzenia miały ogromne znaczenie podczas procesu kanonizacji. Dzięki nim Jan Paweł II został uznany za świętego i mógł dostąpić wyniesienia na ołtarze. 

Dodaj komentarz