Kim jest Duch Święty?

Wiele osób nie rozumie w pełni konceptu istnienia Ducha Świętego. Często jest on utożsamiany jedynie z jakąś niepoznaną siłą, która jest zsyłana człowiekowi przez Boga. Biblia jednak jednoznacznie wskazuje, że jest on jedną z trzech osób Boskich i należy utożsamiać go z osobą samego Stwórcy. Kim tak naprawdę jest Duch Święty i co każdy chrześcijanin powinien o nim wiedzieć?

Duch Święty w Biblii i w kulturze

Dzieje Apostolskie jednoznacznie wskazują na to, że Duch Święty to Bóg. Mówi o tym św. Piotr podczas rozmowy z Ananiaszem. Zgodnie z tym fragmentem, kłamstwo skierowane do Ducha Świętego, jest kłamstwem wymierzonym w Boga. Pismo Święte mówi o tym, że Duch Święty jest jedną z trzech Osób Boskich. Posiada rozum, myśli i wiedzę. Wstawia się za ludźmi, a decyzje są podejmowane przez niego autonomicznie, zgodnie z własną, nieprzymuszoną wolą. 

Duch Święty jest dla wielu osób jedną z najmniej zrozumiałych Osób Trójcy Świętej. Artyści najczęściej przedstawiają go jako gołębicę, języki ognia czy wiatr. To zróżnicowanie wizerunków nie ułatwia zrozumienia tej istoty przez wiernych. 

Dary Ducha Świętego – jakie mają znaczenie?

Nauka Kościoła wspomina o siedmiu Darach Ducha Świętego. Są one ważnym drogowskazem, który kieruje wiernych w stronę zbawienia. Dar mądrości umożliwia prawidłowe wyciąganie wniosków z wiedzy o Bogu, a także interpretowanie jej pod kątem własnego życia. Dzięki darowi rozumu, człowiek posiada umiejętność właściwego podejmowania życiowych decyzji. Dar męstwa to wsparcie w kryzysie, w trudnościach i podczas zetknięcia z przeciwnościami losu. Dzięki darowi umiejętności, człowiek może wykorzystywać swoje zasoby do stwarzania świata wraz z Bogiem. Dar pobożności wzmacnia wiarę, a dar bojaźni Bożej ma zachęcać do nieustannej troski o relację z Bogiem.

Dary Ducha Świętego są zsyłane na człowieka podczas sakramentu bierzmowania. Jest to moment, w którym chrześcijanin powinien pokazać swą dojrzałość i poświadczyć chęć do życia w zgodzie z Bogiem i wartościami, które są przedstawione w Piśmie Świętym. Zesłanie na bierzmowaną osobę Ducha Świętego to dar, który został ludziom obiecany przez Chrystusa. Tylko dzięki niemu, możliwe jest zbudowanie pełnej relacji z Chrystusem i Bogiem Ojcem. 

W nauce Kościoła podkreśla się też istnienie 12 owoców Ducha Świętego, które mogą otrzymać osoby silnie wierzące i wierne Panu. Owoce te to:

 • czystość;
 • miłość;
 • radość;
 • pokój;
 • uprzejmość;
 • cierpliwość;
 • wspaniałomyślność;
 • dobroć;
 • wierność;
 • łaskawość;
 • wstrzemięźliwość;
 • skromność.

Czym jest charyzmat?

Termin, który wiąże się z istotą Ducha Świętego to charyzmat. Są to dary, które Bóg ofiaruje człowiekowi. Mają one służyć całej wspólnocie i wspierać funkcjonowanie Kościoła jako społeczności wiernych. Dary można podzielić na nadprzyrodzone oraz te, które mogą objawić się w posłudze. Do pierwszej kategorii należą następujące charyzmaty: rozpoznawania duchów, możliwości czynienia cudów, uzdrawiania chorych i potrzebujących, mówienia obcymi językami, rozumienia nieznanych języków, przekazywania Słowa Bożego w formie proroctwa, charyzmat wiary, mądrości oraz poznania. 

Szczególne znaczenie dla istnienia instytucji Kościoła mają dary objawiające się w posługach. Należy do nich dar apostolstwa, ewangelistów, proroctwa, a także nauczania. Obecnie uznaje się, że te charyzmaty ofiarowane są księżom, duszpasterzom, nauczycielom, pastorom i wykładowcom. 

Jak Duch Święty wpływa na życie człowieka?

Dzięki Duchowi Świętemu ludzie mogą otrzymywać od Boga łaskę, która bezpośrednio przekłada się zarówno na funkcjonowanie całej społeczności Kościoła, jak i życie prywatne i duchowe danego człowieka. Dzięki darom ducha świętego, jego owocom i charyzmatom możliwe jest prowadzenie ewangelizacji, a także pełnienie rozmaitych służb kościelnych. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu księża i osoby zakonne otrzymują powołanie. Również dawanie świadectwa doświadczonych łask wywodzi się z inspiracji zaczerpniętej od Ducha Świętego. Jest on osobą boską, która w największym stopniu wpływa na bieżące funkcjonowanie wspólnoty Kościoła. 

fot: Gerd Altmann / Pixabay

Dodaj komentarz