Agnostyk – kim jest? Agnostycyzm a ateizm

Znaczenie słowa agnostyk często utożsamiane jest z osobą ateisty, a czasem pozostaje zupełnie niezrozumiałe. W skrócie, agnostyk jest osobą, która wychodzi z założenia, że istnienie Boga nie może zostać udowodnione. Czym agnostyk różni się od ateisty? Jakie są najważniejsze cechy tego światopoglądu i czym charakteryzują się wierzenia agnostyków?

Agnostyk – kim jest?

Osoba agnostyka jest opisana w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Źródło to podaje, że nie istnieje jedna, słuszna charakterystyka agnostyka. Postaci tego światopoglądu są różne, choć podstawowym założeniem jest przyznawanie się do niewiedzy i poddawanie istnienia Boga w wątpliwość. Agnostycy z reguły z łatwością wypowiadają słowa „nie wiem”. Katechizm KK mówi o tym, że wielu agnostyków nie neguje jednoznacznie tego, że Bóg może istnieć. Mówią oni jednak o tym, że byt transcendenty nie może zostać poznany przez człowieka i nie istnieje osoba, która mogłaby posiąść wiarygodne informacje na jego temat. Prawdą jest jednak, że bardzo często postępowanie agnostyków jest tożsame z działaniami zadeklarowanych ateistów. 

Jakie są najważniejsze założenia agnostycyzmu?

  • Ludzie są istotami rozumnymi. Dzięki temu mogą posiadać zróżnicowane poglądy dotyczące istnienia Boga.
  • Możliwe jest prowadzenie dyskusji bazującej na racjonalnych argumentach i nie należy upierać się co do swoich racji jeśli druga strona lepiej popiera swoje poglądy.
  • Agnostycyzm jest silnie związany z faktami, ale również dopuszcza wolność poglądów.

Agnostycyzm jest postawą dość neutralną. Nie jest związany z mocnymi tezami – trudne jest więc jego manifestowanie. Właśnie to wpływa na brak istnienia organizacji, które grupowałyby osoby o podobnych poglądach. Największą rolą agnostyków w kształtowaniu społecznych praktyk religijnych, jest łagodzenie skrajnych poglądów i wprowadzanie laicyzacji wyznaniowej do danego społeczeństwa. 

Ateizm a agnostycyzm

Ateista jest osobą, która wyraźnie nie zgadza się z tezą, że świat został stworzony przez istotę wyższą. Ateiści z reguły uznają bogów za postaci widniejące w tekstach kultury, ale nie przyjmują ich realnego istnienia. Darzą szacunkiem naukę, jaką jest religioznawstwo, ale akceptują jedynie fakty mające jasne potwierdzenie w faktach historycznych. W kwestii stworzenia świata, ateiści najczęściej przyjmują tezy wypowiadane przez naukowców w swoich badaniach. Warto pamiętać o tym, że niektórzy ateiści mimo swoich przekonań, nadal uczestniczą w obrzędach religijnych. Najczęściej spowodowane jest to dbałością o wartości społeczne, intelektualne czy moralne. 

Czym różnią się agnostycy i ateiści?

Jakie są najważniejsze i najbardziej widoczne różnice między agnostykami i ateistami?

  • Ateizm jasno wypowiada się na temat braku istnienia Boga. Agnostycy z kolei wyrażają jedynie zwątpienie w jego istnienie. 
  • Agnostycyzm to pogląd skupiający się wokół wiedzy, a ateizm wokół wiary.

Choć wydaje się, że ateizm i agnostycyzm to dwie odmienne teorie, faktem jest, że te postawy często się przenikają. Czasem agnostyk może być również ateistą – wtedy będzie on mówił, że nie jest pewien czy Bóg faktycznie istnieje, czy też nie. Jednocześnie nie będzie on też aktywnie praktykował wiary. Czasem można też spotkać się z agnostykami będącymi teistami. Są oni praktykującymi osobami wierzącymi, jednak nie ukrywają swoich wątpliwości dotyczących faktycznego istnienia Stwórcy, którego czczą w swoim codziennym życiu. 

Dodaj komentarz