Cztery podstawowe formy modlitwy w kościele katolickim

Modlitwa jest ważną częścią życia duchowego każdego chrześcijanie. Jest ona rozmową z Bogiem, która jest okazją do pogłębiania swojej wiary, budowania relacji z Jezusem, wyrażania swoich obaw, próśb i wdzięczności. Refleksja modlitewna to też sposób zgłębiania prawd wiary i odnajdywania swoich wartości. Jakie są cztery formy modlitwy, które wymienia Katechizm Kościoła katolickiego?

Modlitwa uwielbienia

W modlitwie uwielbienia człowiek oddaje Bogu należytą mu chwałę. Jej sensem jest podkreślanie samego istnienia Stwórcy, a nie czynów, które są jego zasługą. Człowiek podczas modlitwy uwielbienia powinien podkreślać, że Bóg jest Bogiem. Modlitwa uwielbienia może być zanoszona zarówno do Ojca, jak i do Jezusa. Uwielbienie może przyjąć formę modlitwy myśli, wyrażania zachwytu poprzez śpiew, gesty i słowa. Tego rodzaju modlitwę można praktykować zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie. Czczenie Bożej mocy, wielkości Stwórcy, jego łaski, to podstawa silnej relacji z Bogiem. Aby móc budować życie prowadzące do osiągnięcia zbawienia, należy codziennie doceniać wielkość Stwórcy i wielbić jego imię. 

Modlitwa dziękczynna

Dziękczynienie to sposób na wyrażenie wdzięczności. Tego rodzaju modlitwa jest oczywistym wyborem, kiedy spełniają się pewne pragnienia lub człowiek otrzymuje coś pozytywnego. Jednak sensem modlitwy dziękczynnej jest przyjmowanie woli Bożej w każdej formie. Dziękować należy w każdej sytuacji i w każdym położeniu. To Bóg jest źródłem dobra i tylko od niego można je otrzymać. Na wzór Jezusa modlącego się nad grobem Łazarza, należy dziękować Ojcu również przed powierzeniem mu swoich próśb i pragnień. Możliwość szczerego zanoszenia Bogu modlitwy prośby wiąże się również z pokorą. Tylko dzięki niej wyrażanie wdzięczności może być naprawdę szczere. Łaska Boża jest ogromna i każdy człowiek może odnaleźć jej działanie w swoim świecie. Autentyczność modlitwy dziękczynnej wzmacnia wiarę i więź między człowiekiem, a Bogiem. 

Modlitwa przebłagalna

Człowiek jest z natury istotą popełniającą grzechy. Podstawową formą przebaczenia, które można uzyskać od Boga jest sakrament spowiedzi świętej. Jednak o wybaczenie można prosić Boga codziennie. W modlitwie przebłagalnej człowiek powinien uznawać swoją grzeszność, pokornie akceptować swoją tendencję do czynienia zła. Ważne jest pokorne przyznanie się przed Bogiem do swoich błędów i proszenie o wybaczenie. Modlitwę przebłagalną można zanosić do Boga w formie gotowych tekstów czy pieśni, ale również poprzez używanie własnych słów – nawet w myślach, pomiędzy codziennymi obowiązkami. 

Modlitwa prośby

Modlitwa prośby jest w pewnym stopniu okazją do wyrażenia przed Bogiem swojej bezsilności. Dzięki niej, można błagać Jezusa o pomoc w poradzeniu sobie z budzącą lęk przyszłością. Choć człowiek powinien akceptować wolę Bożą i poddawać się jej z pokorą, Biblijne historie pokazują, że usilna modlitwa prośby jest w stanie wpłynąć na Boże postanowienia. Sytuacje takie możemy odnaleźć chociażby w życiu starotestamentowego Mojżesza czy Dawida. Modlitwa prośby ma skupiać się na odnalezieniu odpowiedzi związanych z szukaniem drogi do Królestwa Bożego. Nowy Testament pokazuje, że modlitwa błagalna ma być drogą do zrealizowania planu zbawienia.

Fot: Yerson Retamal from Pixabay

Dodaj komentarz