Co robić, gdy ksiądz nie chce dać zaświadczenia do chrztu?

Chrzest jest pierwszym z przyjmowanych sakramentów. Rodzice dziecka wybierają na tę okazję matkę i ojca chrzestnego. Mają oni być wzorem dla nowego członka wspólnoty Kościoła, wspierać go w wierze i uczyć o Bogu. Jakie wymogi należy spełnić, aby uzyskać zaświadczenie do zostania rodzicem chrzestnym i czy ksiądz może odmówić jego wydania?

Wymogi dla rodziców chrzestnych

Rodzic chrzestny to osoba niezwykle ważna w życiu młodego chrześcijanina. Powinna nie tylko utrzymywać silną relację z Bogiem, ale również okazywać swoją wiarę na zewnątrz. Dlatego niezbędne jest bycie katolikiem praktykującym, które z regularnością przystępuje do sakramentów. Inny warunek to przekroczenie minimalnej granicy wieku – 16 lat. Warto pamiętać, że zgody na bycie chrzestnym nie otrzymają osoby żyjące z partnerem w konkubinacie lub te, które zdecydowały się na wzięcie rozwodu. Jedyny wyjątek dotyczy małżeństw, które zostały prawomocnie unieważnione. Chrzestnym nie może zostać osoba, która podlega karze kanonicznej. Czynnikiem wykluczającym jest brak przyjęcia bierzmowania lub należy do wspólnoty niekatolickiej. 

Gdzie udać się, aby uzyskać zaświadczenie

Osoba, która chce zostać rodzicem chrzestnym powinna udać się do swojej parafii w celu uzyskania zaświadczenia o możliwości zostania chrzestnym. Jakie informacje znajdują się na tym dokumencie?

  • Dane osobowe;
  • oświadczenie o byciu wierzącym i praktykującym katolikiem, który spełnia wszystkie warunki do bycia rodzicem chrzestnym zgodnie z Kodeksem Postępowania Kanonicznego;
  • podpis osoby, która udzieliła sakramentu pokuty;
  • podpis proboszcza parafii miejsca zamieszkania.

Kiedy ksiądz może podjąć decyzję odmowną?

W niewielkich miejscowościach księża z reguły znają swoich parafian i są świadomi w jakim stopniu – przynajmniej w aspekcie zewnętrznym – praktykują oni wiarę. Podjęcie decyzji odmownej może wynikać ze świadomości proboszcza dotyczącej tego, że dana osoba nie pojawia się w kościele. Czasem możliwe jest poświadczenie przez rodziców dziecka o wierze osoby wybranej na rodzica chrzestnego. Jeśli do sakramentu zostało dużo czasu – warto przemyśleć swoje życie duchowe i zacząć uczestniczyć w życiu wspólnoty Kościoła, aby zbliżyć się do Boga i pokazać proboszczowi swoją chęć do wprowadzenia zmian i powrotu do Boga. Należy pamiętać, że ksiądz z reguły kieruje się dobrem nowo narodzonego dziecka i zależy mu na tym, aby miało ono godny wzór do naśladowania. Warto przeprowadzić szczerą rozmowę i poprosić kapłana o wskazówki, które nie tylko pozwolą uzyskać zaświadczenie, ale będą też pomocne w rozwijaniu swojej wiary. 

Fot: keskieve / Pixabay

Dodaj komentarz