Kiedy lenistwo jest grzechem?

Lenistwo znajduje się w katalogu grzechów głównych. Świadczy to o tym, że jest przewinieniem o poważnym ciężarze, które jest często popełniane. Jakie zło jest powiązane z duchowym i fizycznym lenistwem i kiedy należy spowiadać się z lenistwa?

Czym jest lenistwo?

Lenistwo często kojarzone jest z czasem wolnym od obowiązków. Jednak jest to mylna interpretacja – w końcu każdy człowiek potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Jednak w każdej sferze życia niezbędny jest umiar. To jego brak może prowadzić do popełnienia grzechu lenistwa. Zaniedbywanie swoich powinności, nadmierny letarg i lekceważenie potrzeb bliźnich, swoich pragnień, a także kwestii związanych z pielęgnowaniem relacji z Bogiem. Dodatkowo – człowiek leniwy niekoniecznie musi nie mieć zajęć i spędzać czas na nic nierobieniu. Może też być wyjątkowo zajęty i pochłonięty różnorodnymi aktywnościami – mogą być jednak niepotrzebne lub znajdować się na niższym miejscu listy priorytetów i życiowych wartości.

Czy lenistwo jest grzechem ciężkim?

Lenistwo jest grzechem lekkim, jeżeli zaniedbywane sprawy są drobnymi czynnościami życia codziennego. Jednak w momencie, w którym z lenistwa zaczynają wynikać krzywdy dotykające inne osoby oraz Boga – wtedy z reguły ciężar przewinienia może zostać zakwalifikowany jako grzech ciężki. Warto pamiętać, że każdy zły uczynek spełnia znamiona grzechu ciężkiego tylko jeżeli został dokonany w pełni świadomie oraz dobrowolnie. 

Lenistwo może być też punktem zapalonym, który wywoła skłonność do popełniania kolejnych grzechów. Jednym z nich może być chociażby nieuczciwość – jeśli lenistwo uniemożliwia dojście do określonego celu za pomocą uczciwej i ciężkiej pracy, w umyśle może pojawić się pomysł na oszustwo, które zagwarantuje zdobycie pożądanego dobra. 

Lenistwo jest grzechem jeżeli dotyczy relacji z Bogiem. Niechęć do regularnego uczestnictwa w mszach świętych, przyjmowania sakramentów czy modlenia się bardzo często wynika właśnie z lenistwa. Wiarę należy pielęgnować i dbać o nią – a do tego niezbędne są pokłady zaangażowania i motywacji. 

Lenistwo, a spowiedź

Lenistwo będące grzechem lekkim nie wymaga niezwłocznego przystąpienia do sakramentu pokuty – wystarczy szczery akt żalu (chociażby podczas mszy świętej). Jest to jednak niezbędne, jeżeli spełnia przesłanki popełnienia grzechu ciężkiego. Wtedy tracony jest stan łaski uświęcającej, a w celu jej odzyskania niezbędne jest udanie się do konfesjonału. Szczera spowiedź to droga do samodoskonalenia i dążenia do wyeliminowania lenistwa ze swojego życia. 

Fot: ❄️♡💛♡❄️ Julita ❄️♡💛♡❄️ / Pixabay

Dodaj komentarz